Avancem 1

01 b a 01 Parlem? CONSTRUÏM Les frases i les oracions Quan parlem, ho fem usant dos tipus d’enunciats diferents, oracions i frases. • Una oració és un grup de paraules que serveix per a expressar una idea completa i conté, almenys, un verb conjugat: Joana i Alícia anaven juntes a escola. També hi ha oracions formades per una sola paraula: Aplaudiu! • Una frase és un enunciat que serveix per a expressar una idea completa, però no porta cap verb conjugat perquè se sobreentén: Per molts anys! (Desitge que faces molts anys!), De pressa! (Camineu més de pressa). 36. Digues quins d’aquests enunciats són frases i quins oracions. a) Sandra ha fet tard a la reunió. b) Silenci! c) M’he deixat el carregador! d) Us demane silenci, per favor. e) El carregador! f) I Sandra? g) Taxi! h) Espere que et vaja bé. i) Vine! j) On m’he deixat les claus? k) Avisarem un taxi. l) I les claus? 37. Identifiqueu les frases en aquest fragment adaptat de Qui té por de Morgana?, de Pasqual Alapont. Estrene quadern, de tapes blaves. Em diuen Morga na i tinc onze anys. Vaig a sisé. Un excel·lent, quatre notables i dos aprovats en el primer trimestre. No està malament. El pare diu que podria millorar. Tots ho podríem fer, fins i tot ell. He vist les seues notes de primària. Guapa? No sé, el meu germà em diu mosca. Ricard té catorze anys, però només va un curs pe r davant de mi, perquè va repetir. Els mestres li tenen mania, això diu, però m’agradaria conéixer la seua opinió, l’opinió dels mestres, vull dir. Segons la iaia, tinc els ulls verds i la simpatia aman s plenes. També tenia unmig nóvio, Víctor, però me l’han pispat. Eloïsa, una nena de cinqué. 38. Transforma les frases en oracions i les oracions en frases. a) Fantàstic! → Això és fantàstic! b) Quin fred! c) Alerta! d) Tots a cobert! e) Alto el foc! f) Sense pressa. g) Hi ha hagut un accident. → Un accident! h) Ves a espai. i) Ens veurem demà. j) Parla més fort, per favor. k) La paella s’està cremant. l) No suporte eixe soroll. 39. Inventa una frase i una oració per a cada situació comunicativa. Llig el primer capítol de l’obra. 15 Aprenentatge cooperatiu Treball en parella (act. 37). S’hi pot aplicar la tècnica d’1-2 o la de les parelles comparteixen. 1-2-4 o treball en parella (suggeriment per a act. 39). Comparar i contrastar (suggeriment per a act. 35 i 36). Interdisciplinarietat Podem aprofitar algunes de les activitats plantejades en aquestes pàgines per a treballar el TIL i mostrar les diferències entre el valencià i el castellà pel que fa al gènere d’alguns noms (olor, aroma, suor), els morfemes augmentatius i diminutius, l’ús dels signes d’interrogació i d’exclamació, o dels quantificadors exclamatius (que + adjectiu, quin/a/s/es + nom; qué, sempre en castellà). els, el, aquella, una. Pronoms: -la, li. Verbs: va cedir, empentar, estava, va observar, era, va ferir. Adverbis: no, no, potser. Conjuncions: però, que. Preposicions: de, en, amb, per, a, de, amb. Interjeccions: uf! 36. Frases: b, e, f, g, l. Oracions: a, c, d, h, i, j, k. 37. Frases: Un excel·lent, quatre notables i dos aprovats en el primer trimestre. Guapa? Eloïsa, una nena de cinqué. 38. Suggeriment de resposta: b) Quin fred que fa! c) Ves alerta amb el que dius! d) Poseu-vos tots a cobert! e) Per fi han acordat un alto el foc! f) Condueix sense pressa, no cal córrer. h) A espai! i) Fins demà! j) Més fort, per favor! k) Quina olor de cremat! l) Quin soroll més insuportable! 39. Tot i que és una activitat individual, abans de resoldrela es poden comentar les imatges en parella o aplicarhi la tècnica 1-2-4 per a mirar d’ajudar l’alumnat que presente més dificultats. Suggeriment de resposta: a) Frase: Per favor, el compte! / Oració: Perdona, ens pots portar el compte? b) Frase: El de la terrassa gran! / Oració: M’agradaria veure el pis que té eixa terrassa tan gran. 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=