Matemàtiques 1r Primària

QUADRE DE CONTINGUTS Lectures inicials Números i operacions Mesures, estimació i càlcul de magnituds Geometria 1 Tots comptem Concepte de quantitat Afegir i llevar Representació dels nombres Molts, pocs Gran, mitjà, xicotet Alguns, cap, tot Canvis de posició El punt Línia recta i corba Dreta, esquerra 2 M’ha caigut una dent Ordenació ascendent i descendent Algoritme de la suma i resta en horitzontal Recta numèrica Alt, baix Dies de la setmana Càlcul Canvis de posició: davant, darrere, al costat Línia recta i corba 3 Aprenem junts Introducció a la desena Suma i resta en horitzontal i vertical Propietat commutativa Recta numèrica Mesos de l’any Càlcul Relacions de posició en l’espai: al voltant, al centre 4 Anem al parc La desena Números: del 10 al 19 Valor posicional de la xifra Recta numèrica Major, menor, igual Línia oberta i tancada 5 Una caixa de manisetes Números fins al 29 Suma de dos dígits Valor posicional de la xifra Càlcul (àbac, reglets i recta numèrica) Major, menor, igual Monedes 6 Entre cases i garatges Números fins al 39 Resta de dos dígits Valor posicional de la xifra Càlcul (àbac, reglets i recta numèrica) Major, menor, igual Ample, estret Llarg, curt Mesures naturals Simetria 7 Tres poblets menudets Números fins al 49 Ordinals: del 1r al 5é Suma de tres dígits Resta de dos dígits Valor posicional de la xifra Damunt, davall Dins, fora Hores en punt Major, menor, igual Càlcul: estimacions Primer, últim, penúltim, entre 8 Tenim un nou amic Números fins al 59 Ordinals: del 5é al 10é Parell i senar Propietat commutativa Hores (en punt, i mitja) Càlcul: estimacions Simetria 9 Els arbres de la pau Números fins al 69 Suma portant-ne Resta de dos dígits Major, menor, igual que Càlcul Polígons de dos dimensions: triangle, quadrilàter 10 L’alqueria d’Empar Números fins al 79 Parell i senar Suma portant-ne Valor posicional de la xifra Propietat commutativa Ple, buit Lluny, prop Càlcul: aproximacions El cercle 11 Excursió en autobús Números fins al 89 Resta de dos dígits Suma portant-ne i suma de tres dígits Valor posicional de la xifra Càlcul: aproximacions Capacitat Càlcul Geometria a la natura 12 Anem al museu Números fins al 99 Suma portant-ne i sense portar Restes horitzontals i verticals Iniciació a la multiplicació i la divisió Major, menor, igual que Càlcul: aproximacions La balança Bitllets i monedes Cossos geomètrics: l’esfera i el cub

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=