Avancem 3

01 QUAN? COM? 01 La llengua en portada IDENTIFIQUEM EL MODEL La notícia La notícia és un text narratiu de l’àmbit periodístic que informa sobre fets d’interés general actuals. Les notícies es redacten d’una manera objectiva, senzilla, clara i concisa. S’hi utilitza un llenguatge estàndard perquè arribe a la major part de la població. S’elaboren a partir de fonts fiables d’informació i amb documentació gràfica, escrita o sonora per tal de transmetre credibilitat. No han d’incloure comentaris personals ni manipular els fets en interés personal o ideològic, encara que a voltes ho fan. Una notícia dona informació completa si respon a les sis preguntes bàsiques del periodisme: qui, què, on, quan, com i per què. 9. Comprova si en la notícia inicial es contesta a les sis preguntes bàsiques del periodisme. a) Qui protagonitza la notícia? L’ONG Traductors Sense Fronteres. b) Què ha passat? c) Quan ha passat? d) On ha passat? e) Com ha passat? f) Per què ha passat? Les parts de la notícia estan disposades gràficament perquè siga fàcil identificar-les, com has vist en el text inicial. Són aquestes: titular, subtítol, entradeta, cos –en columnes i precedit del nom del periodista o l’agència informativa que l’ha elaborat i el lloc– i una fotografia o il·lustració amb el peu corresponent. 10. Els titulars presenten distintes estructures gramaticals. Relaciona cada estructura amb l’exemple corresponent. 1) Una oració simple completa. 2) Una passiva on sols apareix el participi. 3) Si el verb és ser o estar, s’omet en el titular, i en el predicat només consta l’atribut. 4) El verb és substituït per un nom de significat equivalent. a) Triomf del València CF en la final de la copa b) La UE, contrària a la pèrdua de biodiversitat c) Desmantellada una xarxa de traficants d’animals d) Les aerolínies demanen mesures urgents El cos s’escriu en tercera persona, com ho fa un narrador extern en qualsevol text narratiu. Pel que fa a l’exposició de la informació, la notícia sol presentar l’estructura de la piràmide invertida, que consisteix a ordenar els fets segons la importància. Així doncs, comença per la informació més rellevant i exposa progressivament els detalls menys essencials. Per a evitar repetir conceptes, s’hi utilitzen pronoms i sinònims, i les idees s’enllacen a través de connectors finals, causals, consecutius... Les declaracions de protagonistes o persones implicades en els fets s’escriuen entre cometes i precedides del seu nom i el càrrec o la relació amb els fets. 11. Identifiqueu en la notícia inicial els recursos lingüístics esmentats. 12. Escriu els titulars de cinc notícies que t’agradaria llegir demà en un diari. Fes una ullada al diari La Veu. 10 Sabers bàsics • Reconeixement de les parts d’una notícia. • Organització de la informació en una notícia. • Camps semàntics. • Reconeixement de les llengües en perill. • Reconeixement dels tipus d’oracions. • Trets bàsics de la situació sociolingüística del valencià. Competències clau • Comunicació lingüística. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Ciutadana. • Emprenedora. • Consciència i expressió culturals. Solucions de la pàgina 8 9. Resposta semioberta. a) L’ONG Traductors Sense Fronteres. b) Ha posat en marxa el projecte Gamayun, la iniciativa per la igualtat de la llengua, que consisteix a millorar la comunicació amb la població de llengües marginades a través de la tecnologia. Té com a objectiu no deixar de banda ningú per raó de la llengua. c) Durant alguns mesos abans de juny del 2020, ja que la notícia data d’aleshores. d) En diverses comunitats amb llengües minoritàries arreu del món. e) Diverses ONG s’han mobilitzat per a traslladar les recomanacions de l’OMS a àrees amb llengües a les quals no arribava informació sobre com combatre el virus. f) Per a evitar les barreres lingüístiques que impedeixen que més de la meitat de la població mundial no tinga accés a informació rellevant en la seua llengua. 10. 1-d. 2-c. 3-b. 4-a. 11. Ús de la tercera persona gramatical → «ha demostrat», «té», «preocupen» (plural), «és». Estructura de piràmide invertida → S’observa com la informació més rellevant apareix al principi i, al final, la més accessòria. S’evita repetir termes → «covid-19» / «coronavirus» / «el virus». Declaracions entre cometes → «Cal saber què és rellevant», va remarcar Mandana Seyfeddinipur. 12. Resposta oberta. Serà vàlid qualsevol sintagma o oració que servisca com a tal i estiga ben escrit. 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=