Àmbit Lingüístic i Social 3r ESO. Aula oberta

El llibre Àmbit lingüístic i social 3r ESO. Aula oberta és una obra col·lectiva elaborada pel Departament Didàctic de Bromera i recull els ensenyaments mínims i les orientacions metodològiques de la legislació educativa vigent. Redacció Sonia Camarasa, Bàrbara Lacuesta, David Morell i Pau Sanchis Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Disseny de continguts, revisió didàctica i coordinació editorial David Morell Llinares Correcció lingüística Andrea Bella i Raquel Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Fotografies Arxiu Bromera Recursos audiovisuals Nelo Gómez Arts & Media La reproducció de fragments d’obres artístiques en aquest manual es fa amb finalitats didàctiques, i a l’empara de l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual. A causa de la naturalesa dinàmica d’internet, el Grup Bromera no es fa responsable dels canvis o les modificacions en les adreces i els continguts dels llocs web als quals remet aquest llibre. Amb l’objectiu de garantir l’adequació de les adreces electròniques d’aquesta publicació, el Grup Bromera utilitza un sistema de gestió que redirigeix les URL que hi apareixen amb finalitat didàctica. El Grup Bromera declina qualsevol responsabilitat pels continguts o la informació que puguen contindre. Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editor. Qualsevol infracció d’aquesta advertència estarà sotmesa a les sancions que estableix la llei. © Edicions Bromera Av. dels Areners, 25 (Pol. El Pla) - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com 1a edició: juliol de 2024 ISBN: 978-84-1358-673-1 DL: V-1823-2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=