Àmbit Lingüístic i Social 3r ESO. Aula oberta

L’estudi de la història La història és la ciència que estudia i reconstrueix el passat mitjançant l’ús de fonts històriques. Una font històrica és qualsevol resta material que done informació sobre l’activitat humana i permeta interpretar el passat. Poden ser objectes quotidians (vestits, joies, recipients de ceràmica, armes...) i documents escrits (cartes, testaments, sentències judicials...), orals (entrevistes, discursos...), gràfics (pintures, gravats, fotografies) o audiovisuals (pel·lícula). Segons l’origen, les fonts poden ser: Primàries Restes de primera mà del període que es vol estudiar. És el material que va existir en eixe període: una moneda, una arma, una inscripció, un escrit de l’època, una gerra... Secundàries Fonts elaborades a partir de les primàries, com un llibre d’història, un mapa, la descripció d’una troballa... El nostre passat es divideix en dos etapes: una de molt extensa anomenada prehistòria i una altra de més curta coneguda com a història. 1. Classifica les fonts històriques segons el format. vestit pel·lícula carta sentència judicial gravat entrevista a una persona major anell discurs gerra ceràmica arma testament pintura fotografia • Objecte quotidià Ü ..................................................................................................................................................................................................................................................... • Document escrit Ü ..................................................................................................................................................................................................................................................... • Document oral Ü .......................................................................................................................................................................................................................................................... • Document gràfic Ü ..................................................................................................................................................................................................................................................... • Document audiovisual Ü .................................................................................................................................................................................................................................... 2. Marca verdader o fals. V F Una moneda de l’Edat Mitjana és una font històrica primària. V F La descripció d’una mòmia trobada a l’Egipte és una font històrica primària. V F Una inscripció jeroglífica en una piràmide és una font històrica secundària. V F Un article sobre l’Edat Moderna és una font històrica secundària. FITXA 1 Els períodes de la història 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=