Sopa de lletres. Quadern de lectura

El quadern de lectura Sopa de lletres és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció Raquel Sanchis, Bàrbara Lacuesta i David Morell Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Disseny de continguts, revisió didàctica i coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa i Pau Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Adobe Stock Fotografies Arxiu Bromera Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’esta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’esta advertència estarà sotmesa a les sancions que establix la llei. © Edicions Bromera Av. dels Areners, 25 - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimix: PSG 1a edició: maig, 2024 ISBN: 978-84-1358-660-1 DL: V-1756-2024 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=