Valencià Actiu 3

1 Aprenentatge cooperatiu Les activitats 6-10 les podem plantejar en parella per a ajudar l’alumnat que hi puga tindre més dificultats. Interdiscipinarietat Per a comprendre un text amb dades estadístiques, cal tindre presents determinats coneixements matemàtics. Així mateix, l’anàlisi de la presència femenina en els festivals entra dins de l’àmbit d’estudis de la música i les ciències socials. creativa femenina queda exclosa, ja que més d’un 90% dels grups programats són masculins. P7: La legislació educativa i els diversos materials relacionats són els primers que invisibilitzen la presència femenina en la història de la música. P8: La publicitat dirigida a xiquets i xiquetes perpetua les desigualtats de gènere. P9: Les autoritats educatives han d’incloure les creacions femenines en tots els àmbits i assegurar-se l’actualització del professorat perquè les conega. P10: S’ha de fomentar la presència, al mateix nivell, de referents femenins. 7. Denúncia/crítica per la invisibilitat de les dones als escenaris musicals. 8. L’àmbit geogràfic de què es parla és la Comunitat Valenciana. Se sap gràcies a les referències als festivals que se celebren al nostre territori i pel tema principal, la invisibilitat de la dona als escenaris valencians. 9. El text s’ha escrit per a ser publicat el més març de 2017. / Les dades de l’any que figuren en el fragment són de 2015. / Eixa distància temporal es deu a la necessitat de tindre dades suficients per a poder elaborar un reportatge d’aquestes característiques. 10. L’autora és professora, ja que parla del seu alumnat i de la realització d’un projecte d’aula a l’IES on fa classes. 11. El títol del text fa referència al tema del reportatge, que és la invisibilització de les dones en la música. 12. Resposta oberta. 31 Musiquem? unitat 1 Les administracions educatives, per tant, han de revisar els currículums per a incloure les aportacions de les dones i traspassar estereotips de gènere. A més, han de reflexionar al voltant dels sistemes d’actualització i reciclatge del professorat per tal d’assegurar que tot el personal docent en actiu conega els referents femenins de les respectives especialitats i els incorporen al dia a dia de l’aula i no donar continuïtat a l’estafa cultural que representa una història de la música (així com en la resta de disciplines) sense les aportacions de les dones. Si fem una reflexió més profunda encara, hem de traslladar aquestes exigències no només a l’àmbit de l’educació general –importantíssima, per on passa tota la població–, sinó que hem d’aplicar les mateixes pràctiques a escoles, universitats i conservatoris on es formen tant professionals de la música com docents. Cal, també, que es creen programes per a impulsar els referents femenins en àmbits més propers, com ara els festivals dels nuclis rurals, als centres educatius, o amb quotes i accions en programes específics com el Sona la Dipu, planter de molts grups valencians. Ara bé, tampoc hem de caure en l’error de programar grups amb dones o de dones a banda, als escenaris secundaris, en un «Dia de...» o coses semblants, sinó integrades de forma normalitzada en els cartells i programacions. En el lloc que mereixen. Només així obrirem la porta cap a la visibilització i el reconeixement, primer, i la igualtat real i efectiva, després, també en el món de la música. Font: Revista Saó (març de 2017) (adaptació) 1 Qui és l’autora del text? 2 On s’ha publicat? 3 A quin àmbit pertany el text? 4 Justifica que no pertany, per exemple, a l’àmbit literari. 5 Marca quin tipus de text és. Carta al director. Reportatge. Notícia. Entrevista. Crònica esportiva. 6 Resumeix el text paràgraf per paràgraf. 7 Enuncia el tema en una sola frase. 8 De quin àmbit geogràfic es parla? Explica com ho has sabut. 9 Quan s’ha escrit el text? De quin any són les dades que figuren en el fragment? Explica a què creus que es deu eixa distància temporal. 10 Quina creus que és la professió de l’autora del text? Justifica la resposta. 11 Comenta la relació entre el títol i el tema del text. 12 Anota les paraules o expressions del text que no conegues. A continuació, mira de deduir-ne el significat segons el context. Si no és possible o tens dubtes, busca-les en el diccionari. Vols saber més sobre les dones valencianes en la música? Escolta la cançò «Te’n podria dir mil». 23

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=