Valencià Actiu 3

41 Reflexionem sobre la llengua (I) unitat 2 El fonema /S/ La grafia x representa també el fonema palatal fricatiu sord /S/. Aquest fonema apareix en paraules com Xàbia o calaix i es representa amb la grafia x en els casos següents: x /S/ Al principi de paraula en alguns noms de lloc i de persona: Xàtiva, Xeraco, Xixona... Darrere de i o u: bruixa, caixa, rauxa... Els sons [ks] i [gz] Els sons [ks] i [gz] també es representen amb la lletra x. el so [ks] Entre vocals Entre vocal i consonant sorda Al final de mot, darrere de vocal Al final de mot, darrere de consonant taxi, pròxim, màxima... explosió, experiència, extern... reflex, fix, ortodox... esfinx, larinx, linx... el so [gz] ex-/inex- + vocal o h ex- + consonant sonora examen, inexistent, exabrupte... exdiputat, exministre, exmandatària... Les paraules esplanada, estrany, estranger, estendre, esplaiar-se i espoliar s’escriuen amb s, per tant, no es pronuncien amb [ks]. 23 Completa amb tx, g o ig i forma una paraula derivada de cada mot. escabe..... mi..... ra..... enu..... esqui..... passe..... dess..... bate..... sandvi..... lle..... despa..... assa..... 24 Completa les paraules següents amb x, ix o tx i classifica-les segons que tinguen el so /tS/ o /S/. .....arrar .....arop .....èrif cu.....a ar.....iu disbau......a va.......ella .....utar .....ampú arru.....ar .....eca .....oriço .....imenera .....oc .....ocolate .....ar.....a bo.....et gan.....o lle.....iu esqui..... que.....alada pe.....era /tS/ (xica) /S/ (baix) 25 Escolta i classifica les paraules segons la grafia amb què es represente el so palatal (x, tx i ig). x tx ig 26 Classifica els mots següents segons que la x sone [ks] o [gz]. exemple fix exèrcit flexió inexorable clàxon sexual exjugador exhibició exòtic El xic esquitxa a la dutxa!

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=