Matemàtiques 1r Primària

Presentació El llibre que teniu a les mans forma part del Projecte Fèrtil, la proposta de Bromera que situa l’alumnat en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge. El Projecte Fèrtil inclou com a eixos vertebradors els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, a fi que els xiquets i les xiquetes adopten mesures urgents davant la degradació del medi ambient, identifiquen els beneficis d’un consum responsable, adquirisquen hàbits de vida saludables, valoren positivament la diversitat personal i cultural, detecten situacions de desigualtat i exclusió, resolguen els conflictes de manera pacífica, i utilitzen els recursos digitals i tecnològics d’una manera ètica. Perquè tot això siga possible, és imprescindible treballar, a més dels coneixements, les actituds i les destreses. En definitiva, les competències clau que necessitaran per a desenvolupar-se com a persones, exercir una ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta d’una manera satisfactòria i poder dur a terme un aprenentatge permanent al llarg de la vida. Destaquem, a continuació, alguns dels pilars del llibre de Matemàtiques del Projecte Fèrtil: Combinació de treball individual i treball col·laboratiu El treball individual permet desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal, mentre que el treball col·laboratiu afavoreix la interacció d’alumnes amb perfils diferents i millora les destreses socials, alhora que atorga al professorat un rol menys rígid: acompanya, orienta, dona suport, suggereix, modera, pregunta i introdueix continguts. Avaluació competencial L’avaluació ja no és només un instrument de mesura, sinó una eina més del procés d’aprenentatge amb un valor formatiu i orientador. Per això, l’alumnat haurà de reflexionar sobre el que ha aprés a través de les rúbriques d’autoavaluació i coavaluació, que ajuden a prendre consciència del que s’ha de millorar i a acceptar l’error com un element positiu. Aprenentatge significatiu Per a aconseguir que l’alumnat connecte amb els continguts curriculars, n’ha de percebre la utilitat i la relació amb l’entorn, per això hi ha una selecció acurada de sabers bàsics o essencials i una gamma variada de situacions d’aprenentatge que els doten de context i que conviden a posar-los en pràctica. Interdisciplinarietat Encara que els continguts curriculars s’organitzen en àrees i matèries, no hi ha un límit real entre els coneixements de cada disciplina. El Projecte Fèrtil aposta per trencar eixa falsa barrera i trobar punts de connexió.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=