Fem pinya (A2)

Coneixem Ortografia i fonètica Gramàtica L’ordre alfabètic h Verb celebrar Verbs en passat (perifràstic i imperfet) Expressions d’afirmació i de negació L’accentuació regular Expressions d’ordre Verbs en imperatiu Expressions de quantitat s i ss Verb regalar Sufixos habituals Formació del plural Tu i vosté L’apostrofació Relatius que i on Verbs ser, tindre, paréixer, haver-hi, portar, agradar Expressions de temps c i ç Verb poder, fer, anar, eixir Perífrasis de possibilitat i de probabilitat Expressions condicionals L’accent diacrític ll Verbs per a expressar gustos Formació del femení Formes no personals del verb Verbs reflexius z i s Interrogatius Preposicions habituals Verbs en passat (perfet d’indicatiu) Verbs en futur i en condicional La dièresi g i j Verbs jugar, estudiar, practicar, llegir, mirar, escoltar, recomanar Pronoms febles de tercera persona (complement directe i complement indirecte) Les contraccions l·l Amb, de i a + interrogatius qui, què Expressions de temps Expressions de lloc Conjuncions habituals (i, o, però, que, quan, perquè, així que, si) Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=