Balena. Taller de majúscules

El quadern Balena. Taller de majúscules és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció Departament Didàctic de Bromera Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa, Bàrbara Lacuesta, Pau Sanchis i Raquel Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Antoni G. Valledor Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’esta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’esta advertència estarà sotmesa a les sancions que establix la llei. © Edicions Bromera Av. dels Areners, 25 - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimeix: Setiset 1a edició: juny, 2024 ISBN: 978-84-1358-657-1 DL: V-1804-2024 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=