Avancem 3

01 MODEL D’AVALUACIÓ Nom: . ............................................................................................................................................................................................................................... Grup: . ....................................................................... Data: ................................................................................................................................................................................................................................. Qualificació: .................................................... 1. Estàs traduint un text del castellà al valencià i t’apareixen aquests fragments. Completa els buits amb les formes el, la, l’, de o d’. a) llibre ............... història b) anar a ............... universitat c) situació ............... urgència d) tornen ............... Itàlia e) ............... eme f) habitació ............... hotel g) saludeu ............... iaio h) salsa ............... iogurt i) posa’t ............... uniforme j) ............... o 2. Qui ha escrit aquestes expressions tenia molts dubtes. Ajuda’l a corregir-les. a) de el uniforme b) el univers c) a la aigua d) de el hotel e) la ungla f) de la antiguitat g) de el avi h) a el interés i) la àguila j) de urgència 3. En el llibre de text, s’han desemparellat les parts de la notícia i les definicions que els corresponen. Torna-les a emparellar. subtítol cos redacció entradeta titular a) És el text que més destaca de la notícia: ............................... b) És on hi ha els detalls del fet sobre el qual s’informa: ............................... c) Informa del lloc i de l’autoria de la notícia: ............................... d) Es col·loca just abans del cos. Destaca pel tipus de lletra: ............................... e) Informació complementària a la del titular: ............................... 4. Estàs llegint el diari i vols comprovar allò de les sis preguntes bàsiques del periodisme. Determina quina o quines de les sis preguntes respon cadascun dels fragments següents. a) Els robatoris, produïts prop de l’Estació del Nord, es van dur a terme al llarg de tota la nit. ............................................. b) Testimonis visuals asseguren que l’incendi era molt gran i estava desbocat. ............................................. c) Este matí s’ha efectuat una detenció per excés de velocitat. El multat és un càrrec important de l’Ajuntament. ............................................. d) Segons s’ha investigat, l’atracador estava a l’atur i tenia molts deutes amb Hisenda. ............................................. 5. Una alumna de 1r et demana ajuda per a fer els deures perquè no té gens clar això de la sintaxi. Subratlla el subjecte i el predicat de les oracions següents i assenyala’n els nuclis. a) El seu poble és molt ric en agricultura. b) La cultura d’un territori és vital per al seu manteniment. c) El motiu d’aquella reunió de propietaris va ser redactat per carta. d) Les muntanyes d’aquesta comarca tenen pocs arbres. e) Roser vindrà acompanyada. 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=