Avancem 3

01 01 La llengua en portada ENS POSEM A PROVA Ha arribat el moment d’aplicar els coneixements i les habilitats que has adquirit. Per a completar aquest repte, hauràs de convertir el fragment d’aquesta crònica de Ramon Muntaner en una notícia periodística. NaMercadera He de contar-vos un fet extraordinari q ue va ocórrer de veritat a fi que tots vosa ltres vegeu que és autèntic. A Peralada hi havia una dona que jo vai g conéixer i vaig veure. S’anomenava Me rcadera perquè tenia una botiga de mercaderia. Era una dona molt llesta, alta i corpulenta. Un d ia, mentre la host francesa es trobava davant de Peralada, e lla va eixir de la vila. Se’n va anar al seu h ort a collir cols. Es va vestir una gonella d’home i agafà una llança. També es va p osar a la corretja una espasa, i un escut al braç. I se’n va anar a l’hort. Quan es v a trobar a l'hort va sentir campanetes. E s va sorprendre. De seguida parà de collir cols i se’n va anar c ap aquella banda per veure de què anava la cosa. Va mirar i va veure que, en el sequió que hi havia entre el seuhort i undel cos tat, un cavaller francés amb el seu cavall armat amb el pitral de campanelles anava d’ací a allà sense saber per on eixir-se’n. I, ella que se’l ve u, es va col·locar en un pas obligat i li amoll à tal colp de llança per les faldes de la cu ixa que li la va travessar tota. També li travessà la sella i es va clavar en el cavall. Acabat açò, el ca vall es va sentir ferit i es va alçar de davant i de darrere. De talmanera que el cavaller haguera caigut de no anar lligat a mbuna cadena a la sella. Què us diré? Ella es va tirar mà a l’espasa . Se’n va anar a un altre eixidor i anà a fer ir el cavall per la testera. El cavall es va quedar atarantat. Què us d iré? Ella va agarrar el cavall per les regne s i va cridar: –Cavaller, sou mort si no us rendiu! El cavaller es va veure mort. Agafà el bordó o espasa d’estoc, el va tirar a terra i es va rendir. Ella replegà el bordó, li extragué la llança de la cuixa i , d'aquesta manera, el va conduir dins d e Peralada. D’aquesta peripècia es van quedar molt contents i satisfets e l senyor rei i l’infant n’Alfons. De tal man era que li van fer contar moltes vegades com s’havia fet amb el cavaller. Què us diré? El cavall i les armes van ser per a ella. El cavaller va ser rescata t per dos-cents florins d’or que ella es va endur. D’aquest cas p odeu deduir si la ira de Déu anava en co ntra d’ells. Ramon Muntaner. Crònica. Bromera a) Busca en el diccionari les paraules destacades per a assegurar-te que entens bé el text. b) Arreplega’n la informació bàsica. Si alguna dada no hi apareix, pots inventar-te-la. Què ocorre? Quins fets s'hi conten? Quan s’esdevenen? Qui protagonitza la notícia? Per què es produeixen? On ocorren els fets? Com ocorren? De quina manera es produeixen? c) Aplica-hi les característiques de la notícia. • Narra els fets en tercera persona. • Utilitza el registre estàndard. • Evita els comentaris o les valoracions personals. • Per a donar credibilitat a la notícia, afig-hi el testimoni de persones que van presenciar els fets. d) Redacta l’esborrany de la notícia seguint un ordre. Comença pel desenllaç i després explica com s’ha arribat a aquesta situació. Inventa’t, també, un títol i un subtítol. No oblides afegir-hi l’autoria. e) Acompanya la notícia amb un dibuix o una foto i inclou-ne un peu. f) T’atreveixes a retransmetre la notícia amb l’ajuda d’algun company o companya? g) Valora com ho has fet completant aquestes rúbriques d’avaluació. La transformació d’una crònica en una notícia Llig-ne un fragment. 24 Sabers bàsics • Comprensió d’un text. • La transformació d’una crònica en una notícia. • Característiques i parts d’una notícia. Competències clau • Comunicació lingüística. • Digital. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Ciutadana. • Emprenedora. • Consciència i expressió culturals. Aprenentatge cooperatiu Treball en parella. Interdisciplinarietat i temes transversals El fragment té valor literari, però també històric ja que s’hi mostren costums i objectes de l’època. Aquest fragment remarca la igualtat de gènere afavoreix el treball de temes com l’aprenentatge competencial, la ciutadania activa o la creativitat. Solucions de la pàgina 22 a) Gonella: túnica cenyida a la cintura, generalment llarga i sense mànegues, usada per homes i dones. Sequió: canal secundari, en un sistema de reg. Pitral: corretja de l’ensellament que passa pel pit de l’animal. Sella: seient de cuiro, de forma especialment adaptada a l’esquena del cavall o d’un altre animal de muntar, amb la superfície lleugerament còncava, de manera que el genet puga anar assegut còmodament. Testera: part de l’arnés corresponent a la testa del cavall, on van fixats el mos i les brides. Bordó: espasa d’estoc, que punxa però no talla. Florí: antiga moneda d’or de la Corona d’Aragó. b) El plantejament de l’activitat permet respostes inventades si la informació no és prou completa. / Què? Na Mercadera fereix un cavaller francés i aconsegueix que es rendisca. / Quan? A final del segle xiii o principis del xiv. / Qui? Na Mercadera, una dona de Peralada que tenia una botiga. / Per què? Resposta oberta. Per valentia, enemistat amb els francesos, etc. / On? En un hort de Peralada. / Com? Resposta oberta, on es poden incloure més o menys detalls del text, o uns altres d’inventats. c) Resposta oberta. Ens hem d’assegurar que se segueixen les característiques i el format de la notícia. d) Resposta oberta. A més de l’estructura, també cal comprovar el nivell d’assoliment dels criteris de correcció pel que fa a l’adequació de l’estil i de l’ortografia. e) Resposta oberta. f) Resposta oberta. Cal parar molta atenció a l’entonació, perquè resulte tan comprensible com siga possible. g) Resposta oberta. 26

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=