Àmbit Lingüístic i Social 3r ESO. Aula oberta

FITXA 6 FITXA 7 FITXA 8 FITXA 9 FITXA 10 FITXA 11 FITXA 12 Valencià i Castellà Geografia i Història Valencià i Castellà Geografia i Història Valencià i/o Castellà Repàs Gramàtica Ortografia Història de la literatura Les categories gramaticals Els constituents de l’oració Els sintagmes Els regnes de taifes Els dígrafs i les lletres compostes Els regnes cristians Els orígens del poble valencià Les cròniques medievals Los cantares de gesta y los romances Repàs Los dígrafos Les funcions dins de l’oració (I) Les organitzacions internacionals Els diftongs i els hiats La Unió Europea La prosa literària: Ramon Llull La prosa del pensamiento, los cuentos medievales, El Conde Lucanor Repàs Los diptongos y los hiatos Les funcions dins de l’oració (II) Els sistemes econòmics La síl·laba i les regles d’accentuació Sistemes del passat: el feudalisme La poesia trobadoresca El mester de clerecía, Gonzalo de Berceo, el Libro de buen amor Repàs La sílaba y las reglas de acentuación Els pronoms febles Les migracions: causes i conseqüències La dièresi i l’accent diacrític Les epidèmies del passat: la pesta negra La literatura religiosa i moralitzant Isabel de Villena La poesia del segle xv (I): Jordi de Sant Jordi Repàs La diéresis y el acento diacrítico La substitució de complements verbals per pronoms febles El sector terciari L’article i l’apòstrof L’ús de l’apòstrof i del guionet en els pronoms febles Els transports La poesia del segle xv (II): Ausiàs March La lírica culta del siglo xv. Jorge Manrique El teatro medieval. La Celestina Repàs Ortografía de los pronombres átonos L’oració simple i l’oració composta Els ODS i la globalització Els signes de puntuació Art: el segle d’or valencià (expansió de la Corona d’Aragó) Jaume Roig, i la valenciana prosa Les novel·les cavalleresques: Tirant lo Blanc i Curial i Güelfa Repàs Los signos de puntuación Les oracions coordinades Els Reis Catòlics. La unitat religiosa L’ús de l i l·l, i l’ús de la h Art: el Renaixement La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León La prosa renacentista: el Lazarillo de Tormes Repàs El uso de y y ll, y el uso de la h Les oracions subordinades substantives i adjectives L’imperi de Felip II La esse sonora /z/ i la esse sorda /s/ Art: el segle d’or espanyol El Barroco: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega Miguel de Cervantes y el Quijote Repàs La c y la z, y el seseo y el ceceo Les oracions subordinades adverbials Cap a l’Edat Contemporània. El regnat de Carles III i la Il·lustració a Espanya Les lletres g i j i els dígrafs tg i tj L’ús de x, ix, tx i ig Art: el Barroc i el neoclassicisme El teatro renacentista (cortesano y popular) y barroco (Lope de Vega) La literatura en valencià entre els segles xvi i xviii Repàs El uso de g y j

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=