Sopa de lletres. Quadern d'escriptura

SOPA DE LLETRES QUADERN D’ESCRIPTURA LECTOESCRIPTURA

SOPA DE LLETRES QUADERN D’ESCRIPTURA LECTOESCRIPTURA Edicions Bromera

I, U, E, O, A (vocals) P M L S T N D B F V R FORTA (r-, -rr-) R flUIXA (-r-) QU/QÜ C (ca, co, cu) E/0 obertes i tancades pàg. 4 pàg. 16 pàg. 20 pàg. 24 pàg. 28 pàg. 32 pàg. 36 pàg. 40 pàg. 44 pàg. 48 pàg. 52 pàg. 56 pàg. 60 pàg. 62 pàg. 66 pàg. 70 Edicions Bromera

-SS- -SZ H LL NY X, IX (com en Xàbia) X (com en xiquet) X (com en taxi) TX -IG K W L·L J C (ce, ci) Ç (ça, ço, çu, -ç) G (ga, go, gu) G (ge, gi) TJ/TG GU/GÜ pàg. 74 pàg. 78 pàg. 82 pàg. 86 pàg. 90 pàg. 94 pàg. 98 pàg. 102 pàg. 110 pàg. 106 pàg. 114 pàg. 118 pàg. 122 pàg. 126 pàg. 130 pàg. 134 pàg. 138 pàg. 142 pàg. 144 pàg. 146 pàg. 148 Edicions Bromera

1 M'arca 'qui 'diu i. Iiii! 2 Encercla 'quine# 'comencen per i. 3 M'arca $el 'que no té i. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 4 Edicions Bromera

I T I L I T L I I T T I T I L I L L I T L T I T I T L 4 Pinta le# I. 6 Escriu. i i i I I I Ii I i I i GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 Encercla le# i. 5 Edicions Bromera

1 2 1 2 1 2 1 M'arca 'qui 'diu u. Uuuu! 2 Pinta $el# 'que tenen u. 3 M'arca 'quante# u tenen. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 6 Edicions Bromera

4 Pinta le# lletre# u. 5 Encercla U i u. 6 Escriu. u u u U U U Uu Uu Uu GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X u n u n u n u u n n u u n n n n n u U'aa! Auu! 7 Edicions Bromera

1 M'arca 'qui 'diu $e. E$eee! 2 Pinta $el# 'que tenen $e. 3 Encercla $el 'que no té $e. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 8 Edicions Bromera

5 Pinta le# E. 4 Encercla le# $e. i i i i 'o 'o 'o 'a 'a 'a 'o 'o u u u $e $e BALENA ESCOLA PAPER ELEFANT ELEFANT $e $e $e $e 6 Escriu. $e $e $e E E E E $e E $e E $e GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 9 Edicions Bromera

1 M'arca 'qui 'diu 'o. O'ooo! 2 Pinta $el# 'que tenen 'o. 3 Encercla $el# 'que 'acaben 'amb 'o. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 10 Edicions Bromera

O O O O O O D D D D G G G Q Q Q 4 Pinta le# lletre# O. 5 Encercla O i 'o. 'o 'o 'o O O O O'o O'o O'o 6 Escriu. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X P'ol Oriol 11 Edicions Bromera

1 M'arca 'qui 'diu 'a. A'aaa... 2 Pinta, 'de 'cada parella, $el 'que 'comença per 'a. 3 Encercla $el 'que no té 'a. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 12 Edicions Bromera

4 Pinta le# 'a. 5 Encercla la A 'de 'cada paraula. AVIÓ ARBRE PA SAL 6 Escriu. 'a 'a 'a A A A A'a A'a A'a $e $e 'o 'o 'o 'a 'a 'a 'a u u $e GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 13 Edicions Bromera

1 R$elaciona 'amb la vocal 'que 'diu. 'a $e i 'o u 2 Encercla la vocal 'amb 'què 'comença. 'a $e i 'o u 'a $e i 'o u 'a $e i 'o u 'a $e i 'o u 3 Pinta $en 'quin 'ordre 'diu# le# vocal#. u 'o 'o u tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'a i i 'a 'a 'o 'o a 14 Edicions Bromera

4 Escriu. Ai, 'ai. Ei, iaio. U'au, iaia. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 R$epassa i 'copia. 'ai 'au Ai Au $ei $eu Ei Eu 'oi 'ou Oi Ou ia ie io I'a I$e I'o ua ue uo U'a U$e U'o 15 Edicions Bromera

1 M'arca 'qui 'diu p. 2 Pinta, 'de 'cada parella, $el 'que 'comença per p. 3 Encercla $el 'que té pi. Piu, piu! tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 16 Edicions Bromera

4 Pinta le# p. 5 Llig i unix. POU • POLP • PEU • PAPA • • polp • papa • pou • peu 6 Llig i $encercla $encercla P i p. p h n n h p n p p h p n P'au pupa P$epa peu GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 17 Edicions Bromera

p p p P P P 1 Escriu. 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'al lloc 'adequat. pou P'au pa pe pi po Pi P'o Pu P'a $ep ip 'op up Ap Ep Op Up pa pe pi po Pi P'o Pu P'a pipa tòniques M L S T N R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI I U E O A P 18 Edicions Bromera

Pupa, iaio P$ep. Ou i pa. Uuu, papa! Ei, P'au! 4 R$epassa i 'copia. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 19 Edicions Bromera

1 M'arca 'qui 'diu m. M$eeeu! 2 Anomena Anomena i relaciona relaciona. ma me mi mo mu tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 20 Edicions Bromera

3 Encercla le# m. n u m n n u n u u u m w w n m m m n m m n 4 Pinta le# M. W W N N N M M M N W M W 5 Llig i unix. MAMA • POMA • MIM • MOPA • • poma • mim • mama • mopa GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 21 Edicions Bromera

m m m M M M ma mu me mo Mi M'o M$e M'a 'am im 'om um Em Om Im Am 1 Escriu. 2 Copia. 3 Unix Unix i $escriu. ma ma pa mò mia poe tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 22 Edicions Bromera

4 R$epassa i 'copia. M$eeeu! Muuu! I'aia Emma, 'a mi! Mia, mòmia 'o mim? M'ama i papa. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 23 Edicions Bromera

L'a-lala-la... 1 M'arca 'qui 'diu l. 2 Anomena Anomena marcant $el ritme i 'assenyala ' assenyala 'on hi ha l. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 24 Edicions Bromera

3 Pinta le# l. 4 Encercla le# L. 5 R$elaciona R$elaciona i $encercla encercla le# l. • M'al 'al peu. • El pomelo i la mel. • Amèlia 'ol $el pa. l l j $e $e j l $e j $e f $e f l j $e l l f l l F E H I F L L L I T T L GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 25 Edicions Bromera

l l l L L L molí mula P'aula Eloi Alí 2 Copia. lupa lila pal L'ola L'aia 1 Escriu. 3 Llig i 'classifica classifica. molí El L'a mula mel pomelo tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 26 Edicions Bromera

Amèlia pela $el pomelo. L'a mula 'al molí. Alí, mel 'al pa! El polo, 'a L'aia 'o 'a Eloi? 4 Completa 'amb $el 'o la. peu i mà. pala i poal. 5 R$epassa i 'copia. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 27 Edicions Bromera

1 Imita $el so 'de la serp. 2 Encercla Encercla si tenen # i $escriu $el número 'de lletre# 'de 'cada paraula. Ssss#... tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 28 Edicions Bromera

S S J S S Z Z Z C J C Z # # # # # # # 'c r 'c 'c 'c o 'c 3 Pinta le# #. 4 Encercla le# S. 5 R$elaciona R$elaciona i $encercla encercla S i #. • S'amuel seu 'al sol. • S'ale# la sopa, S$elma? GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 29 Edicions Bromera

# # # S S S pi# mé# 'o# Ismael Isa Espe 2 Copia. sal sopa sí S$elma S'amuel El sol El# sol# El peu El poal El polo El# peu# El# poal# Un M$é# 'd’un 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 3 Llig i $escriu. 30 Edicions Bromera

4 Encercla Encercla $el 'que 'corresponga i $escriu. L'a poma L$e# pome# L'a mula L$e# mule# 5 R$epassa i 'copia. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X S'opem 'a la sala, S'ole? A le# si#? Sí, Ismael. I S$elma sopa 'a le# si#. 31 Edicions Bromera

T'am-tam! 1 R$elaciona segon# 'quina part tenen. 2 Anomena Anomena i $encercla encercla 'com 'acaben. to te tu ti $et it $et 'at ut 'ot tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 32 Edicions Bromera

3 Pinta le# 'caselle# 'amb la lletra T. T T T T T t t T t Z I t T I t t H T Z t I t T L t H t T t L 4 Encercla le# t. t t z l 'q 'q z t t 'q l l 5 Encercla T i t. T'omà# maleta tele pota set tulipa T'alia pati Tito meta pilota T$elma GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 33 Edicions Bromera

t t t T T T mut set pot salat petit 2 Copia. tulipa tela pati T$elma T'omà# 3 Llig i $escriu. 1 Escriu. El pot tapat. L'aia set. M'aite ta tia. $é# té $està tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 34 Edicions Bromera

4 Copia 'com $en l’$exemple. peu Ü peuet poal Ü pilota Ü piloteta taula Ü 5 R$epassa i 'copia. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X T'alia $està 'a la saleta. T'asta $el pastí#, T'alia. T$é poma? Sí! P'oma i meleta. 35 Edicions Bromera

Niii-nooo, niii-nooo! 1 Anomena Anomena i $encercla encercla si sona n. 2 Pinta le# 'caselle# 'que necessite# per formar 'cada paraula. mo ma ni na na ne ti ta tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 36 Edicions Bromera

3 Pinta le# 'caselle# 'amb N. 4 Encercla le# n. 5 R'atlla N i n 'com $en l’$exemple. n n n n u u m w w h y p N'atàlia M'anel pana man# panet neula N$ela una Anna neta mona Elena M N N V N V A N M M Z A V A N V N W W N V V W Z GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 37 Edicions Bromera

1 Escriu. N N N n n n na# neu N$ela N'atàlia N'oemí una $ene Anna Ona Unai Una nina Una mona Une# mone# Une# nine# 2 Copia. 3 Llig i $escriu. Una Une# tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 38 Edicions Bromera

4 R$epassa i 'copia. N'oemí pilota una nau. Antoni $é# pianista. Nil té una nina. 5 Qui $é# 'qui? Escriu. Escriu. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 39 Edicions Bromera

Du-'du-'a, 'du-'du-'a! 1 M'arca 'qui 'diu 'd. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Completa le# paraule#. 'do 'da 'dí 'de teula 'dia ma minó mone 40 Edicions Bromera

GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 3 R$elaciona. TEULADÍ • DOS • DIADEMA • DIT • DOMINÓ • • 'dit • teuladí • 'dominó • 'diadema • 'do# 4 Encercla $el# nom# 'que 'comencen 'amb D. Biel D'aniel D'ona P$epa B'alma D$èlia P'amela Diana P'aula B$ea 5 Troba i pinta 'deu lletre# 'd. 'a p p q 'a q 'd 'a p 'd 'd b 'd 'd 'a 'd b 'd b'd'dpd'ab 41 Edicions Bromera

'd 'd 'd 'dau 'deu 'do# D'ani D$èlia 'adeu idea muda A'da E'du D D D 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Copia. 3 Tria i $escriu. 'didal 'dàtil teuladí teulada 42 Edicions Bromera

GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 Ordena i $escriu. 'diadema. Diana una té 'adeu 'dona L'a 'diu 5 R$epassa i 'copia. D'amià té 'do# tie#: D$èlia i D'àlia. D$èlia $é# 'de D$énia. D'àlia, 'de D'aimú#. L$e# 'do# són 'dentiste#. 43 Edicions Bromera

1 Fixa’t $en 'com posem la boca. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Pinta $en blau si la $e sona 'com $en mé# i $en roig si sona 'com $en pèl. mé# pèl 44 Edicions Bromera

3 Classifica segon# si la $e sona 'com $en mé# 'o 'com $en pèl. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 Copia Copia i $encercla encercla $e 'o $e. M$é# P$èl tela neu museu 'deu mel meta 'adeu 'aleta D$èlia té set malete#. M'anel pela un pomelo. 45 Edicions Bromera

'do# sol tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 1 Fixa’t $en 'com posem la boca. 2 Encercla $en blau si la 'o sona 'com $en 'do# i $en roig si sona 'com $en sol. 46 Edicions Bromera

GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 3 Classifica segon# si la 'o sona 'com $en 'do# 'o 'com $en sol. D'o# S'ol mopa 'ou moto poma sopa pilota bou pota 4 Copia Copia i $encercla encercla 'o 'o 'o. T'oni $é# un sol. T'ot $el món té meló. 47 Edicions Bromera

Coc-coc! 1 Imita $el so 'de la 'gallina. 2 Anomena Anomena i $encercla ' $encercla 'com 'comencen. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 'ca 'co 'cu 48 Edicions Bromera

3 R$elaciona. ESCOLA • COPA • ESCALA • • $escala • 'copa • $escola 4 Encercla le# lletre# 'c. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 Pinta la paraula 'del 'dibuix. 'c $e 'c $e 'o 'o 'c $e 'c $e 'c 'o 'o $e # 'o 'c $e ruc suc sol nuc 'col 'cuc 49 Edicions Bromera

'cau 'cou Cosme Cuca suc sac $ec# ic# 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Copia. C C C 'c 'c 'c 'c 'c 'c m i l n 'o 'a u 'o 'a 'a m 3 Ordena Ordena i $escriu. 50 Edicions Bromera

T$é un suc 'de 'coco. 4 Escriu $el# nom#. P'aco $està 'cuinant. E# taca la 'camisa. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 R$epassa i 'copia. 51 Edicions Bromera

Quiquiriquic! 1 Encercla $ Encercla $el# 'que tenen 'qui 'o 'que. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'ca 'que 'co 'co 'que 'qui 'co 'qui 'cu 'co 'co 'que 2 Anomena Anomena i pinta le# 'caselle# 'que sonen. 52 Edicions Bromera

b b 'q 'q 'q 'q ' q ' q 'q ' q 'q 'q 'q 'q 'q 'q 'q 'q 'q 'q b b 'g ' g 'g 'g ' g 'g 'q 'q 3 Unix le# 'q per 'a 'arribar 'al paquet. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X Quico 'quiosc 'ànec 'mosque# 'coca 4 Llig i unix. EQUIP • CAQUI • ESQUIMAL • • $esquimal • $equip • 'caqui 5 Pinta le# paraule# 'que tenen Q 'o 'q. 53 Edicions Bromera

Que Qui 'que 'qui P'asqüe# 'quilo Queta T'òquio 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI Q Q Q 'q 'q 'q 2 Copia. 3 Encercla le# u 'que sonen i $escriu 'al lloc 'adequat. $esquelet 'quimono 'aqüeducte 54 Edicions Bromera

4 F$e# 'com $en l’$exemple. Queta 'cou 'coque# 'de tomaca. Quim 'demana 'caqui#. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 R$epassa i $escriu. 'oca Ü 'oque# 'coca Ü tomaca Ü soca Ü soque# taca Ü pica Ü Ü Ü 55 Edicions Bromera

R'oc-roc! 1 M'arca 'qui 'diu una r forta. 2 Encercla $el# 'que tenen r forta. 3 Pinta $el 'que té ro. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 56 Edicions Bromera

R R R R R R P P K P K B B B B B 4 Pinta le# R. 5 Llig i $encercla $encercla R i r. 6 Llig i unix. REDÓ • RATOLÍ • ROURE • RIURE • • roure • riure • redó • ratolí R'aquel raspall R$equena redó Ricard raïm regle ren R'amon GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 57 Edicions Bromera

rr rr rr RR RR RR ra ru ro re Ri R'o Ru 'arrel 'arrò# 'carraca Rut resta ra ru ro re Ri R'o Ru 1 Escriu. 'da ro ta le ru ró mar 2 Copia. 3 Ordena Ordena i $escriu. -rr- -RRArre! tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 58 Edicions Bromera

4 Escriu $ Escriu $el# nom# 'on toque: 'carro, 'arrò# 'arrò#, 'carranc 'carranc i raqueta. L$e# rose# eren 'de 'color rosa. R'oc 'corria ràpid pel 'carrer. Duia 'a Rita torró i rose#. 5 R$epassa i 'copia. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 59 Edicions Bromera

'cara 1 Pinta $en blau si la r sona 'com $en rosa i $en roig si sona 'com $en 'cadira. -r- -R2 Encercla $el 'que té r forta. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 60 Edicions Bromera

3 Classifica segon# si la r sona 'com $en rei 'o 'com $en mare. 4 Copia Copia i $encercla $encercla r forta 'o r fluixeta. rei mare mar ram puré ràdio rem mur 'arena remolí M'aria i M'arta 'aniran 'a 'córrer. Arnau i R'aül tornen ràpid 'a casa. El pare i la mare no recorden re#. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 61 Edicions Bromera

Beee! 1 M'arca 'qui 'diu b. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Pinta $ Pinta $el# 'objecte# 'que tenen b. 3 Encercla $ Encercla $el 'que té bi. 62 Edicions Bromera

4 Pinta le# b. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 Llig i $encercla encercla le# B. 'corbata B$ernat Biel $escarabat 6 Pinta la paraula 'del 'dibuix. bot boca bat soca 'cotó 'cola bola botó tub 'cub h b 'd g g g h b 'd b h b h h b d 'd b 63 Edicions Bromera

bata $embenar B'alma B$erta boina balena Alba T'obie# 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI B B B b b b 'àr 'ara 'auto ú# $ernat 'om 'ó $ec tam 'or 2 Copia. 3 Escriu B 'o b. 64 Edicions Bromera

Em pose la bata i le# sabate#, però le# sabate# $estan brute#. Porteu sabó! 4 Ordena Ordena i $escriu $escriu le# paraule#. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 R$epassa i 'copia. sa bom bo ra ra be 65 Edicions Bromera

Fuuu! 1 M'arca 'qui 'diu f. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Encercla $el# 'que tenen f. 3 Anomena Anomena i $encercla $encercla 'com 'comencen. fe la fa fe ta fo 66 Edicions Bromera

l b f f f j j j l b b l 4 M'arca le# f. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 Pinta f i F. 6 Llig i unix. DOFÍ • FUNDA • FOTO • ESTUFA • • foto • 'dofí • funda • $estufa F F F F F F F F F F F f f f f f f f f f f f f f 67 Edicions Bromera

fumeral font F'ani F$erran bufanda 'dofí S'ofia R'afa 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI F F F f f f 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'al lloc 'adequat. falda 'café flor 68 Edicions Bromera

4 Ordena i $escriu. F'àtima $està 'al sofà. i F$elip li porta fruita. Fina li fa fideu# GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 R$epassa i 'copia. 'f 'f 'f 's 'd t t 'a 'o 'a 'a 'o $e 69 Edicions Bromera

vaca 1 M'arca 'qui 'diu v. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Pinta $ Pinta $el# 'que 'comencen per v. 3 Anomena Anomena marcant $el ritme i 'assenyala assenyala 'on hi ha v. 70 Edicions Bromera

4 Pinta v i V. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 R$elaciona R$elaciona i $encercla encercla v i V. • Un 'avió vola pel# núvol#. • P 'orte# $el 'davantal, V'oro? • V $era té un vestit verd. • E l volcà $està $en la selva. v v v u u u w w w w V V W U • • • • 71 Edicions Bromera

vent violí V'oro V$era 'cova 'avet Eva M'avi 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI V V V v v v 2 Copia. 3 Unix i 'completa completa. vo • vi • ve • • sera • lant • 'oli ra 72 Edicions Bromera

4 R$ecorda R$ecorda i $escriu. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 Escriu ' Escriu 'on 'calga. V$ero no vol verdura. D'avid veu un voltor. L'a vaca ve 'a vore’m. 73 Edicions Bromera

'ceba 1 M'arca 'qui 'diu 'c. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 R$elaciona segon# si tenen 'ce 'o 'ci. 'ce 'ci CE CI 'ce 'ci 74 Edicions Bromera

3 R'atlla $ R'atlla $el# 'que no siguen 'ce, 'ci. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 'ço 'çu 'ça 'ca 'ci 'ce 'ca 'co 'cu 'ce 'ci 'cu 'co 4 Llig i $encercla encercla 'ce, 'ci. 5 Pinta segon# 'com sonen. 'casa 'ciutat 'cel 'cinturó 'cent 'cabà# 'concert 'ciri 'ca $en 'cal bi 'co Cè Ci Cu 'ce tí 'ci lom li ril 'ca a mi 'ci 'ó sam 75 Edicions Bromera

'ceba 'cine Cesca Ciprià puce# Vicent piscina Ceci 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI Ce Ci Ce Ci Ce Ci 'ce 'ci 'ce 'ci 'ce 'ci 2 Copia. 3 Escriu 'al lloc 'adequat. 'cèntim 'cereal# policia 76 Edicions Bromera

4 Ordena Ordena i $escriu. 'a la piscina 'de Cocentaina. Sempre $e# posa pince# 'al na#. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 'cen 'a# sor ta $e# 'ci 'ó 5 R$epassa i 'copia. M$ercé fa natació 77 Edicions Bromera

puça 1 Anomena Anomena i relaciona relaciona. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'ça 'ço 'çu 2 Anomena Anomena marcant $el ritme i pinta 'quan sona la 'ç. 78 Edicions Bromera

3 R'atlla le# 'que no són 'ç. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 Unix. PEÇA • BALANÇA • DOLÇOS • BRAÇ • DOLÇAINA • • braç • peça • 'dolçaina • 'dolço# • balança 5 Llig i $encercla encercla 'ç 'o 'c. 'c 'ç $e 'o $e 'c 'ç 'o 'c 'ç 'c $e 'c 'ç 'ç $e 'c 'ç 'caçadora 'cançó 'calça 'coça 79 Edicions Bromera

'dolç feliç S'anç veloç maça M'arçal 'alçar puça 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI Ç Ç Ç 'ç 'ç 'ç plaça placa lluç Lluc 2 Copia. 3 Tria i $escriu. 80 Edicions Bromera

4 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. S'anç sap tocar la 'dolçaina. Esperança 'canta 'cançon#. Al març 'actuen 'a la plaça. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X puça Ü puce# maça Ü plaça Ü balança Ü 5 R$epassa i 'copia. 81 Edicions Bromera

mussol 1 Anomena i fixa’t 'quan 'diem $el so 'anterior. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Encercla $el# 'que tenen ss. 3 M'arca $el 'que no té ss. -ss- -SS82 Edicions Bromera

4 Pinta $ Pinta $el# $espai# 'amb ss. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 Llig i unix. BRESSOL • CARASSETA • BROSSA • COSSIOL • • 'cossiol • bressol •'carasseta • brossa 6 Pinta le# paraule# igual# 'del mateix 'color. russa bossa 'ossa 'gossa 'gossa russa 'ossa bossa ss ss ss ss ss z z # # # # # # # # ss ss ss ss # z z 83 Edicions Bromera

1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'assa $essa 'asso 'assa $essa 'asso 'assa $essa 'asso bassa pressa nasso# T$essa 2 Troba Troba una paraula $en 'cada fila i 'pinta pinta segon# tinga S 'o SS. M P M U S S O L U C A M I S A B F T M I E T A S S A F A T I S O R E S I 3 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. mo# Ü mosset pa# Ü na# Ü pastí# Ü tro# Ü 84 Edicions Bromera

4 Completa $el# nom#. V'anessa $é# pastissera. F'a pastisso# i massapà. T$é 'do# 'cabasso# 'de 'carabasse#. D GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 1 FR SS 2 B S S L 5 R$epassa i 'copia. B'otem 'damunt 'quan plou. R'oba 'que $en# posem per Carnestolte#. 85 Edicions Bromera

Zzzzzzzzz! 1 Imita $ Imita $el so 'de l’'abella. 2 Pinta, 'de 'cada parella, $el 'que té z. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 86 Edicions Bromera

3 Encercla Z i z. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X zeta sero zero brunzit nona zona seta bronze 4 Pinta la 'que 'diu $el mateix. ZETA ZERO BRUNZIT ZONA Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z z z z z z z z z z z z z z z 87 Edicions Bromera

'catorze trapezi Alzira Z'oe 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI Z Z Z zo ze zi Z'a Zu z z z zo ze zi Z'a Zu zo ze zi Z'a Zu 2 Escriu. 3 Compta le# lletre# i escriu ' escriu 'al lloc 'corresponent. $esbarzer 'alzina salze 88 Edicions Bromera

5 R$epassa i 'copia. Z$eu# $é# trapezista. Z'aida $é# 'amazona. D$emà 'actuen 'a F'anzara. Esmorzaran 'al 'circ 'a le# 'onze. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 R$ecorda i $escriu. 89 Edicions Bromera

'camiseta 1 Encercla 'de roig si la s sona 'com $en sabata i 'de blau si sona 'com $en 'casa . tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI -s- -S90 Edicions Bromera

2 Encercla le# S 'que van $entre vocal#. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 3 Escriu $ Escriu $en minúscula i $encercla $encercla s. FESOLS PÉSOLS MASIA SOCA ESCALA RUS PARDALS MÚSICA ESPASA CÈSAR 91 Edicions Bromera

1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'asa isa $esa 'osa tisore# Cèsar pesat 'casa 'asa isa $esa 'osa 'asa isa $esa 'osa 'cosí fesol besar R'osa 2 Suma i $escriu. escriu. 'o + 'a + si = bru + sa = pre + só = $e#+pa+sa= 92 Edicions Bromera

3 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. Eliseu i T$eresa són 'cosin#. T$eresa vol 'disfressar-se i tria un vestit 'de marquesa. A Eliseu, en canvi, li fa peresa. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 R$epassa i 'copia. savi Ü saviesa rar Ü noble Ü pobre Ü 'cert Ü 93 Edicions Bromera

Hola! 1 Anomena i fixa’t 'que la primera lletra no sona. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI ha he hi ho hu 2 Anomena Anomena i unix. 3 E# llegirien igual $este# paraule#? hotel 'otel hospital 'hipopòtam helicòpter 94 Edicions Bromera

4 Encercla le# h. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X h p v $e r r $e r 'o h 'o 'h i i i b i 'c l 5 Pinta la 'casella 'de la h. 6 Llig i unix. HOME • ALCOHOL • EH! • HIVERN • • hivern • $eh! • home • 'alcohol $e f h h h h l b y y n n 95 Edicions Bromera

'ah $eh hi 'oh uh 'ahir hora huracà H'olanda 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI h h h H H H horari ham habitació hèlice 2 Copia. 3 Escriu $ Escriu $el nom 'on 'corresponga. 96 Edicions Bromera

4 Llig i repassa. H$elena ve 'd’H'olanda. H$elena i H$èctor se saluden. H'ola, H$elena! H'a# vist 'a Hilari? V$en# 'd’H'olanda? Sí, H$èctor! P'assaré l’hivern 'ací! Hui no, però 'ahir sí! GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 R$epassa i 'copia. 97 Edicions Bromera

'castell 1 M'arca 'qui 'diu ll. 2 Anomena Anomena i pinta, ' pinta, 'de 'cada parella, $el 'que té ll. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 98 Edicions Bromera

ll ll l h h b b b l l f f ll ll 3 Encercla le# ll 'de la paella. 4 Llig i unix. LLOP • ALL • FULLA • LLAPIS • ABELLA • • 'all • 'abella • llop • fulla • llapi# 5 Llig i $encercla encercla ll i Ll. llorer moll Llorenç poll Llúcia GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 99 Edicions Bromera

ll ll ll LL LL LL 2 Escriu. ull 'all $ell llom Lluí# llaç llima 1 Escriu. 3 Completa le# paraule#. lle lla ill 'all 'o re 'cu 'con 'cav ra tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 100 Edicions Bromera

Lluc pinta un lleó $en $el 'disc. I $el# llancen fin# 'a la lluna. I Llum, un lloro. 4 Ordena i $escriu. 5 R$epassa i 'copia. 'de 'canella? 'dolço# Vol# llet Vull 'de pa. i una llesca GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 101 Edicions Bromera

Nyam-nyam! 1 M'arca 'qui 'diu ny. 2 Anomena Anomena i marca $ marca $el# 'que tenen ny. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 102 Edicions Bromera

ny ny ny ny nn yn yy yn hy ll 3 Pinta le# pinye# 'que tenen ny. 4 Llig i $encercla encercla le# ny. 5 Llig i relaciona relaciona. MONYO • BONY • BANYERA • LLENYA • BANYA • • llenya • banya • monyo • bony • banyera nyu bunyol 'cabanya pinyó 'castanya senyal 'piranya 'any GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 103 Edicions Bromera

ny ny ny bany pinyol pany Nya#! Nyu# $espardenya 'codonyer monyica 1 Escriu. 3 Ordena Ordena i $escriu. $escriu. 2 Copia. NY NY NY 'dor nya ba pe# nye# ta tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 104 Edicions Bromera

4 Ordena i $escriu. 5 R$epassa i 'copia. Llúcia té si# 'any#. V'a 'a la vinya 'del iaio. E# fan una 'cabanya 'amb llenya. El trenca 'donyet la pinyata. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 105 Edicions Bromera

gallina 1 Anomena Anomena i marca 'quina 'de le# 'do# sona. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Anomena Anomena i $encercla encercla si tenen 'ga, 'go 'o 'gu. 'go 'co 'gu 'cu 'ga 'ca 106 Edicions Bromera

3 Encercla GA/'ga, GO/'go i GU/'gu. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 'guant 'quant 'go# 'do# 'got 'gat bigot begut 'goma formiga llengua sargantana 'caragol 4 Pinta la paraula 'correcta. GUANTS AGOST GANIVET AIGUA IGUANA 107 Edicions Bromera

A'gustí figa 'go# G'onçal A'gustí figa 'go# G'onçal A'gost 'galta 'cangur tortuga 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI G G G 'g 'g 'g 2 Escriu. 3 Completa ' Completa 'amb le# lletre# 'que falten. 'gu 'go G'a 'ga vina lla stí briel 'àrdia 108 Edicions Bromera

4 Ordena le# lletre# i 'completa completa. À'gata $é# 'amiga 'de M'arga. Hui plou i han 'agafat paraigua. P'orten 'guant#, mànega llarga i una 'gorra 'groga. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X G'aia ha vist una fent niu 'al 'campanar. 5 R$epassa i 'copia. 'go nya 'ci 109 Edicions Bromera

àguila paraigüe# 'guepard pingüin# 1 Llig i pinta $ pinta $el# 'dibuixo# $en 'què la u no sona. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'anguila $espagueti paraigüer 'guitarra piragüista 'agulla 'gue 'gui 'güe 'güi 2 Llig i $encercla $encercla $el# 'dibuixo# $en 'què la u sí 'que sona. botiguer 110 Edicions Bromera

3 M'arca la 'que sona $en 'cada paraula. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 R$elaciona le# paraule# segon# $el so. 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue 'gui 'gue, 'gui (u) • 'güe, 'güi (u) • • lingüista • pigue# • figuera • 'guisar • $enagüe# • 'guia 111 Edicions Bromera

ungüent 'guerra piragüisme 'anguile# pingüin# 'aguilot# 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'gue 'gui 'güe 'güi 'gue 'gui 'güe 'güi Gue Gui Güe Güi Gue Gui Güe Güi Gue Gui Güe Güi 'gue 'gui 'güe 'güi 2 Escriu. 3 Pinta la 'correcta i 'copia. El pare prepara hamburguesa hamburgüesa per 'a 'dinar. 112 Edicions Bromera

4 Escriu 'com $en l’$exemple. Guillem i À'gueda tenen 'gana i 'agarren figue# 'de la figuera. D'onen le# pell# 'al# 'aneguet# 'del mareny. Quin# $esguit#! GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X Un paraigua Ü Un# paraigüe# Una llengua Ü Une# Una piragua Ü Una 'aigua Ü 5 R$epassa i $escriu. 113 Edicions Bromera

jardí 1 Anomena Anomena i marca $el# 'dibuixo# $en 'què sone la j. 2 Pinta Pinta $el 'colp 'de veu 'on $està la j. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 114 Edicions Bromera

3 Dibuixa i $encercla encercla le# j. 4 Pinta $el# meso# 'que tenen J. jupetí penjador bajoca joia rajola menjar GENER MAIG SETEMBRE NOVEMBRE OCTUBRE DESEMBRE FEBRER JUNY MARÇ JULIOL ABRIL AGOST GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 115 Edicions Bromera

j j j 'dijou# jugar pluja 'ajudar Júlia J$èssica J'aume J'osep 1 Escriu. 2 Copia. 3 Unix Unix i $escriu. 'que ja ta 'di ner jar li ju vert J J J tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 116 Edicions Bromera

4 Encercla Encercla la paraula 'que 'corresponga i $escriu. J'ordi 'anirà 'a judo 'al juny. J'ana 'ajudarà 'a J'ordi 'al principi. Si puja 'de nivell, tindrà $el 'cinturó taronja. 5 R$epassa i 'copia. joc judo joguet jonc tija bajoca GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 117 Edicions Bromera

2 Dibuixa una 'cosa 'que 'comence per 'ge i una 'que 'comence per 'gi. 'girafa 1 Anomena Anomena i marca si tenen 'ge 'o 'gi. 'ge 'gi GE GI 'ge 'gi 'gelat tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 118 Edicions Bromera

3 Encercla Encercla 'gerani 'gerani i 'argila. 4 Pinta le# 'caselle# 'que necessite# per 'a formar 'cada paraula. 'gerani 'gesmiler 'argila 'angina 'afegir 'argila 'àgil 'gerani 'àgil 'gerani 'àgil 'gesmiler 'gerani 'argila 'angina Gisela Gi G$erard G$e rard 'dard 'gegant 'ge 'gi 'gant 'gent Gi G$e si se la le GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 119 Edicions Bromera

'ge 'gi G$e Gi 'ge 'gi G$e Gi 'ge 'gi G$e Gi 'gepa Àngel# 'afegir 'gent 1 Escriu. 2 Escriu 'com $en l’$exemple. Ell puja Ü J'o puge Ell menja Ü J'o Ell passeja Ü J'o 3 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. $esponja Ü $esponge# taronja Ü 'granja Ü tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 120 Edicions Bromera

4 Llig i 'contesta. Gina la 'geganta té molta set. El 'got se li 'queda menut. P'osaré 'aigua i 'gel $en un 'gerro! • Què li 'agrada 'a R'oger? A R'oger li 'agraden le# 'albergine# fregide#. 5 R$epassa i $escriu. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 121 Edicions Bromera

platja 1 Anomena Anomena i pinta, 'de 'cada parella, $el# 'que tenen tj 'o tg. 2 Pinta TJ i TG. TG TQTL TJ tj tg TJ TG formatge tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 122 Edicions Bromera

3 M'arca la 'que no té tj ni tg. 5 Dibuixa. $enlletgir 'desitjat pitjor ferotge jutge paratge viatjar 'galleta jutjar llotja joglar mitjanit tonyina fetge lletjo# 'garatge 'corretjut mitjana mitja taronja un 'carruatge 4 Encercla tja, tjo, tju i tge, tgi. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 123 Edicions Bromera

'atge 'atja $etge itjo 'otjar 'oratge platja fetge 'desitjó# 1 Pinta la 'que $està ben $escrita. passatger rellotgeria salvatje salvatge rellotjeria passatjer 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'com $en l’$exemple. platja Ü platge# mitja Ü 'corretja Ü llotja Ü tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 124 Edicions Bromera

4 R$epassa i $escriu. 5 Escriu 'què fa $el xiquet. El patge viatjarà 'diumenge. T$é un missatge per 'al# rei#. Anirà 'amb un 'carruatge. N'o necessita massa $equipatge. El xiquet juga 'amb la pluja. El xiquet juga 'a la platja. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 125 Edicions Bromera

peix X'avier 1 Imita $ Imita $el so 'de 'dalt. 2 Anomena Anomena i pinta $el# 'que tenen $el so de peix. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 126 Edicions Bromera

GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 3 Pinta le# 'caselle# 'amb X. 4 Encercla le# x. 5 Encercla ix. x c # k x x k c x x # x $eixida 'aixada $eixam 'caixa reixa baixa boix flaix Aleix 'cuixa ruixat Aixa X H Y V X V K Y X X H K V K Y V K X X Y V V X H 127 Edicions Bromera

X X X x x x Xúquer xixonenca xativine# bruixa 'aixeta 'calaix nàixer 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI ix ix ix 2 Escriu. 3 Suma i $escriu. 'créi + xer = po + 'drix = ma 'dui xa + + = 128 Edicions Bromera

4 R$epassa i $escriu. X'avi 'obri l’'aixeta i renta le# maduixe#. L$e# 'compartix 'amb X$ènia i 'deixen la 'caixa buida. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 Escriu 'qui $é# X'avi i 'qui $é# X$ènia. 129 Edicions Bromera

1 Anomena Anomena i $encercla encercla 'quan la x sone 'com $en xof. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Llig i unix. Quan parlem molt fluixet fem... Quan bull l’'aigua 'de l’'olla sona... • • • xup-xup • xiu-xiu X'of! 130 Edicions Bromera

3 Pinta le# x 'que hi ha $en le# xinxete#. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 R$elaciona R$elaciona i $encercla encercla X i x. x v w x v x w v x w x x v w X'ocolate Carxofe# X'ampinyon# Anxove# Xiclet# Orxata X'oriç 131 Edicions Bromera

X$ert Xu# Xima X$esca xiular xarrar punxar tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 1 Escriu. 2 Copia si la x sona 'com $en xiulet. 'queixal torxa xandall xocar xica reixa panxa vaixell xòfer 132 Edicions Bromera

3 R$epassa i $escriu. El P'anxo li 'diu 'al Pinxo: I $el Pinxo li 'diu 'al P'anxo: Punxa’m, però 'a la panxa no. V'ol# 'que $et punxe 'amb un punxó? GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG TX G G C Ç -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X IX X 133 Edicions Bromera

Atxim! 1 Anomena Anomena i pinta $el# 'que tinguen $el so 'de 'cotxe. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI petxina pitxer 'caputxa 2 M'arca $ M'arca $el 'colp 'de veu $en 'què sona tx. tx TX 134 Edicions Bromera

xt xt xt xt ix ix ix tx tx tx tx 3 Encercla le# 'clòtxine# 'on hi ha tx. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 'c t 'c 'a b t $e 'a x 4 Ordena le# lletre# i forma forma paraule# 'amb tx. t x $e 'o u 'o x 'c r 'a u l 135 Edicions Bromera

petxina 'clòtxina motxilla 'capritx 'despatx $empatx 'cartutx 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI tx tx tx 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'on 'correspon. J'ordi pinta 'amb la brotxa. G$emma $encén la metxa. 136 Edicions Bromera

4 R$epassa i $escriu. Txema puja 'al tren. Li 'agrada $el txucutxú 'que fa. Esmorza sandvitx 'de salsitxó. A la nit ballarà txa-txa-txa. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 137 Edicions Bromera

$estoig 1 Llig. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 M'arca la 'correcta. passeig torneig 'desig roig solfeig maig En sorteig, la lletra i sí 'que sona. En sorteig, la lletra i no sona. ig IG 138 Edicions Bromera

3 R'atlla le# 'que no siguen ig. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 Llig i relaciona relaciona. SORTEIG • LLEIG • ASSAIG • PUIG • • 'assaig • sorteig • puig • lleig 5 Llig i relaciona relaciona. ig 'gi jg ig 'gi ig 'gi jg jg jg ig 'gi ig 'gi jg ig busseig mareig 'goteig 139 Edicions Bromera

$estoig solfeig maig roig 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI ig ig ig 2 Copia. 3 Completa ' Completa 'amb ig. safare $enu fa 4 Ordena i $escriu. 'ga buig saig 'queig teig re re 'a# 'clo 140 Edicions Bromera

6 R$epassa i $escriu. B'orja ha $eixit 'a fer un passeig. V'ol 'arribar 'dalt 'del puig i seure 'a l’'ombra 'd’un faig. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 5 Escriu 'al lloc 'correcte. L’'assaig 'de solfeig. El millor regateig. 141 Edicions Bromera

karate 1 Llig i pinta $ pinta $el# 'que #’$escriuen 'amb k. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Encercla le# k. frànkfurt 'coco k k k k k k k k k h l l l l l x i i x i f f f f f f viking judoka kart 'caqui 142 Edicions Bromera

3 Escriu. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 Escriu. k k k K K K 5 R$epassa i $escriu. $eureka ukulele kebab# K'aila Kilian $e# 'disfressa 'de Frankenstein. I K'àtia, 'de vikinga. 143 Edicions Bromera

kiwi 1 Llig i $encercla $encercla w. Fixa’t $en $el seu so. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Encercla W i w. wifi windsurf waterpolo u U v M y w W n w W u y m M v Y u W m w y w n N u w V W Y m W N 144 Edicions Bromera

3 Escriu. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 4 Copia. w w w W W W 5 R$epassa i $escriu. wifi windsurf waterpolo kiwi W$endy W'atson $é# hawaiana i fa windsurf 'amb Will Brown. Will va vindre 'de W'ashington. 145 Edicions Bromera

taxi 1 Anomena Anomena i pensa 'on hi ha x. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 2 Llig i relaciona relaciona segon# 'com sona la x. • 'cuixa • xoriç • panxa • $explicar • 'caixó • flexo • • • 146 Edicions Bromera

3 Escriu la primera lletra 'de 'cada 'dibuix i 'copia. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X Àlex farà una $excursió. É# un $explorador $expert. 4 R$epassa i $escriu. G X 147 Edicions Bromera

'goril·la 1 Què tenen $en 'comú le# paraule# següent#? tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI 'col·legi 'col·lecció tranquil·la pel·lícula pupil·la pol·len síl·laba 'al·lèrgia til·la $estel·lar 'col·lega 2 Llig i fixa’t fixa’t $en 'com #’$escriu la l $en $este# paraule#. 148 Edicions Bromera

3 Pinta le# l·l. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X 1 2 3 4 4 Llig i relaciona relaciona. OMBREL·LA • IL·LUMINAR • INTEL·LIGENT • LIBÈL·LULA • VARICEL·LA • • intel·ligent • libèl·lula • varicel·la • 'ombrel·la • il·luminar 5 Llig i marca. Quante# paraule# tenen l·l? 'cristall metàl·lic 'cristal·lí metall l·l l·l l·l l·l l·l l·l l·l il il bl bl ll ll ll li li 149 Edicions Bromera

'al·l 'col·l $el·la il·la 'goril·la 'aquarel·la pel·lícula 1 Escriu. tòniques IUEOAPMLSTN R- -RR- D -R- B E O F V C QU CA CO CU QUE QUI QÜE QÜI l·l l·l l·l mortadel·la 'cel·la 'axil·la 2 Copia. 3 Escriu ' Escriu 'al lloc 'correcte. 'c m 'a 'col·legi libèl·lula pupil·la 150 Edicions Bromera

4 R$epassa i 'copia. Camil·la va 'a 'classe il·lusionada. Pinta paisatge# 'amb 'aquarel·le# i treballa molt la 'cal·ligrafia. GU -SS- Z -S- H K W X L·L LL NY J TJ/TG X TX G G C Ç IX -IG GA GO GU GE GI CE CI ÇA ÇO ÇU -Ç GUE GUI GÜE GÜI X Sempre 'col·labora 'amb $el# 'altre# i $é# intel·ligent i $espavilada. Al 'col·legi la volen moltíssim. 151 Edicions Bromera

El quadern d’escriptura Sopa de lletres és una obra col·lectiva elaborada per l’equip humà següent: Redacció David Morell i Raquel Sanchis Direcció editorial Bernat Bataller i Sandra Capsir Disseny de continguts, revisió didàctica i coordinació editorial David Morell Coordinació digital Teresa Gregori Correcció lingüística Andrea Bella, Sonia Camarasa, Bàrbara Lacuesta i Pau Sanchis Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Jorge Collado i Laura Giménez Direcció d’art Carles Barrios Il·lustracions Adobe Stock Fotografies Arxiu Bromera Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’esta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editorial. Qualsevol infracció d’esta advertència estarà sotmesa a les sancions que establix la llei. © Edicions Bromera Av. dels Areners, 25 - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimix: Setiset 1a edició: maig, 2024 ISBN: 978-84-1358-659-5 DL: V-1755-2024 Edicions Bromera

www.bromera.com @bromera Edicions Bromera @Bromera @bromeraed

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=