Valencià Actiu 3

17 Musiquem? unitat 1 MICROCONFERÈNCIES Si has treballat prèviament amb els llibres del Projecte Valor, sabràs que una de les seues parets mestres és l’expressió oral, perquè una llengua que es parla és una llengua viva. En el llibre de 3r d’ESO posarem l’accent en el discurs oral no espontani, imprescindible per a la vida acadèmica i laboral, perquè l’aula és, probablement, l’únic espai on tindràs l’oportunitat de practicar-lo. No obstant això, és important que uses el valencià en tots els àmbits i registres, de manera que fora de classe, «trau la llengua»! Tradicionalment, s’ha donat més importància a la llengua escrita que a l’oral, per això en molts manuals s’insisteix tant en la lectura i en l’escriptura, mentre que es deixen de banda dues habilitats lingüístiques fonamentals: parlar i escoltar. Això naix d’un prejudici: associar la llengua oral amb els textos informals i la llengua escrita amb els formals. Però és això cert? 1 Marca si aquests textos són formals o informals. Textos escrits Formal Informal Textos orals Formal Informal Conversa de WhatsApp Exposició d’un treball Nota a la nevera Classe magistral Fòrum d’Internet Conferència Targeta de felicitació Discurs oficial Com heu vist, ni els textos escrits són sempre formals ni els textos orals són sempre informals. Hi ha moltes situacions, especialment de l’àmbit acadèmic i laboral, en què cal una competència alta en comunicació oral, per això treballarem a les classes de Valencià el discurs oral no espontani, que té les característiques següents: Discurs oral no espontani El registre ha de ser estàndard. El vocabulari emprat ha de ser clar i precís. Les informacions han de ser objectives i certes. Presenta l’estructura següent... Els connectors ajuden a estructurar el discurs, sobretot els que indiquen ordre i els que estableixen relacions de causaconseqüència. Els adjectius han de ser neutres. Presentació: en què s’introdueix el tema i s’anuncia l’objectiu del discurs. Desenvolupament: on s’exposa la informació progressivament (conceptes, característiques, dades, exemples...). Conclusió: en què es fa un resum de les idees principals i una valoració.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=