Valencià Actiu 3

1 Sabers bàsics • Anàlisi dels components del fet comunicatiu. • Detecció, anàlisi i ús dels gèneres discursius de l’àmbit personal, educatiu i social. • Comprensió oral. • Expressió escrita. • Interacció oral de caràcter informal. Competències clau • Comunicació lingüística. • Plurilingüe. • Digital. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Consciència i expressió culturals. Solucions de les pàgines 22 i 23 5. a) Resposta oberta. 1r paràgraf: Enric Enrich és advocat, professor i escriptor, especialitzat en dret mercantil, d’imatge i de la propietat intel·lectual. / 2n paràgraf: El copyleft perjudica els autors, ja que permet l’accés lliure a les seues obres. Enric Enrich opina que en el futur els autors acabaran donant llicències obertes a les seues obres perquè la gent les utilitze. / 3r paràgraf: La pirateria està en extinció gràcies a serveis com Spotify i al fet que la gent ja no tendeix a acumular riscos, sinó que només vol tindre accés a la música. / 4t paràgraf: La diferència entre descuidar-se i robar està en el fet que en el primer cas qui ho fa es pensa que l’obra és de domini públic, mentre que robar és usar conscientment i amb mala fe l’obra d’altres sense permís per a obtindre diners. / 5é paràgraf: El cas més sonat per a Enrich va ser un remix de «La Macarena» que es va convertir en un hit mundial gràcies als Jocs Olímpics d’Atlanta. El productor de la versió va voler cobrar en relació a l’explotació dels drets generats per la cançó. / 6é paràgraf: Enrich recomana no saber sols de música, sinó també d’altres aspectes com màrqueting, tecnologia, publicitat o dret, per a poder anar més segurs en la vida professional. 6. Resposta semioberta. Resposta model: Els drets d’autoria en la música actual. 22 Musiquem? unitat 1 Comprenc el text 5 Fes un resum del fragment. Per a fer-lo, hauràs de llegir el text per segona vegada i seguir aquests passos: 1r paràgraf (idea o idees més rellevants). 2n paràgraf (idea o idees més rellevants). 3r paràgraf (idea o idees més rellevants). 4t paràgraf (idea o idees més rellevants). 5é paràgraf (idea o idees més rellevants). 6é paràgraf (idea o idees més rellevants). Resum definitiu (has de redactar un text breu que incloga les oracions anteriors). 6 Quin és el tema del text? A partir del resum que has fet, explica en una sola frase de què parla el text. L’estructura 7 Quina és la disposició gràfica del text? És a dir, com el dividiries en parts? 8 Com es diferencien les intervencions de la persona que entrevista i les de la persona entrevistada? Cada tipus de text té una estructura externa: un poema es divideix en estrofes i sovint té un títol; una novel·la es divideix en capítols; un conte es divideix en paràgrafs; una notícia té un titular, una entradeta, el cos, un peu de foto... 9 Com es disposen les idees en el text? És a dir, quina és l’estructura interna? Respon individualment i contrasta-ho després amb la parella del costat. Cada tipus de text té una estructura interna: un text narratiu té una presentació, un nuc i un desenllaç; un text expositiu i argumentatiu té una introducció, un desenvolupament i una conclusió; una notícia presenta la informació més rellevant al principi i els detalls a continuació... 10 A partir del que has vist, justifica per què el text 1 és una entrevista. 14

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=