Valencià Actiu 3

1 Musiquem? A. INTRODUCCIÓ Aquesta primera unitat dona inici al llibre Valencià actiu 3, un material didàctic que planteja un enfocament diferent pel que fa a la presentació dels continguts. Així com altres dissenys més tradicionals proposen unitats dividides en unes mateixes seccions (expressió escrita, expressió oral, ortografia, gramàtica, literatura, etc.), la distribució d’aquest material facilita l’elaboració i el desplegament de la programació, ja que cada seqüència didàctica treballa de manera específica uns blocs del currículum. En el projecte que iniciem es presenten els materials en tres tipus diferenciats d’unitats i es tracten de manera separada la producció i la comprensió orals i escrites de la reflexió metalingüística. La primera unitat porta el títol «Musiquem?» i s’estructura al voltant de la música, per mitjà de diferents temes que s’hi relacionen. Aquesta seqüència didàctica comença amb una situació o un punt de partida pròxim i familiar a la realitat de l’alumnat; en aquest cas, la pirateria musical. Per a fer-ho, se centra en la comprensió i el comentari de textos de tipologia diversa. En concret, ara s’aprofundeix en el comentari de textos argumentatius, expositius i narratius, possiblement les tres tipologies amb què més familiaritzat està l’estudiantat. A diferència del plantejament que trobem en els llibres de 1r i 2n, en què el treball dels textos es basava sobretot en la comprensió, en el 3r curs l’objectiu és que l’alumnat aprenga a fer un comentari crític; per això, el treball de cada text se centra a analitzar diversos aspectes lingüístics, estructurals, temàtics, etc., per tal que tinga eines d’interpretació dels textos. L’esquema de treball que se segueix al llarg de tota la unitat per a treballar-los parteix de la comprensió literal (allò que es diu explícitament en la lectura), la interpretativa (relacionada amb el coneixement que posseïm del món, en relació amb el text), la reorganització (resum o síntesi) i la comprensió crítica (formació de judici propi respecte al text). A més, es treballa el vocabulari en la comprensió, en els dictats i en l’elaboració de textos. En relació amb el comentari de text, es presenten les tres propietats textuals, tot i que en aquesta seqüència didàctica es descriu específicament la coherència, la propietat que ha de tindre qualsevol text perquè el missatge que transmet siga entenedor, clar i precís. Pel que fa al treball de l’expressió oral, que en els cursos anteriors era més informal i espontània, ara se centra en el discurs oral no espontani, perquè la producció oral de textos formals és imprescindible per a la vida acadèmica i laboral. Per acabar, pel que fa a l’autoavaluació de la unitat, es proposa un reportatge sobre la invisibilitat de les veus femenines en els escenaris valencians i una sèrie de preguntes que ajudaran l’alumnat a poder redactar un text expositivoargumentatiu, tal com es demana. A diferència de les pràctiques anteriors, en què han treballat de manera coordinada amb altres companyes i companys, ara s’hauran d’enfrontar individualment al comentari de text, però tindran a l’abast tot el material utilitzat: comentaris anteriors, esquemes, apunts, diccionaris, etc. En l’Annex d’aquesta guia hi ha una rúbrica d’exposició oral i una altra de comentari de text que la persona docent pot usar per a avaluar l’alumnat. B. TEMES TRANSVERSALS Tant el títol d’aquesta primera seqüència didàctica, «Musiquem?», com el fil conductor de la unitat ens permeten, d’una banda, acostar-nos al món de la música i de la cultura i, de l’altra, a l’àmbit de la creació musical femenina, tan invisibilitzada al llarg de la història. Aquest art tan pròxim ens permet accedir a un dels àmbits culturals més importants i enriquidors, ja que ens ofereix la possibilitat de viatjar a altres èpoques i llocs, i de conéixer altres realitats (a través de les lletres de les cançons). També té nombrosos beneficis per a la salut: ens ajuda a combatre la soledat, ens diverteix, ens fa pensar, ens fa moure el cos i desemboirar la ment. 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=