Valencià Actiu 3

Som linguïstes (I) unitat 3 64 Grup 7: Ramon Llull 39 Llegiu i escolteu aquest fragment del Llibre de les bèsties de Ramon Llull i contesteu les preguntes. TEXT 8 De la traïció que la rabosa va tramar contra el rei La rabosa i els seus companys es van enutjar molt per no haver estat triats per al consell del rei. En aquell moment la rabosa concebé la traïció en el seu cor, i va desitjar la mort del rei. Aleshores va dir a l’elefant: –D’ara endavant hi haurà un gran odi entre les bèsties carnívores i herbívores, perquè el rei i els seus consellers s’alimenten de carn, i vosaltres no teniu cap representant de la vostra naturalesa en el consell, ni ningú que defense els vostres drets. L’elefant va respondre que confiava que el gall i la serp defensarien els seus drets en la cort del rei, ja que no eren animals carnívors. La rabosa va respondre amb el següent exemple: –En una terra hi havia un cristià que tenia al seu servei un sarraí de qui es fiava molt i a qui tractava molt generosament. Però el sarraí, que per la religió era el seu enemic, no li podia tenir afecte, sinó que sempre estava pensant com el podria matar. –Per això, senyor elefant –digué la rabosa–, la serp i el gall són d’un llinatge tan diferent del teu i del dels teus companys que, encara que no siguen animals carnívors, no us en fieu i estigueu segurs que acceptaran tot allò que siga perjudicial per a tu i per als teus companys. L’elefant es quedà molt preocupat per les paraules que la rabosa li havia dit i imaginà durant una llarga estona els danys que podia ocasionar a ell i als seus companys l’elecció d’aquell rei i d’aquells consellers. Mentre l’elefant s’ho pensava, la rabosa li va dir que no tinguera por del rei ni dels seus companys, ja que si ell volia ser rei, ella buscaria la manera per la qual arribara a ser-ho. Però l’elefant no les tenia totes i dubtava si la rabosa el trairia o no, ja que, per natura, ella hauria d’estimar-se més les bèsties carnívores que no les herbívores. Ramon Llull. Llibre de les bèsties a) Quins personatges apareixen en el text anterior? b) En quin tipus de text els personatges són animals? c) Indiqueu algunes de les característiques pròpies d’aquest gènere literari. d) Quin recurs utilitza la rabosa per a respondre a l’elefant? Què li conta i amb quina intenció? 40 Comenteu com penseu que acaba la història. Després, escolteu el final original d’aquest capítol de l’obra de Llull i compareu-los. 41 Llegiu aquest fragment del Llibre d’Evast i d’Aloma i de Blanquerna, son fill i contesteu les preguntes. TEXT 9 Capítol III. De la qüestió que li plantejà Evast a Blanquerna Evast recordà els temps en què desitjava entrar en religió i volgué provar si Blanquerna sabria ocupar-se d’ell mateix i regir la casa, ja que així ell i Aloma podrien entrar en religió. Mentre ho pensava, Blanquerna arribà d’escola. Era molt jove, gentil i agradable de veure. Tenia divuit anys, estava molt ben ensenyat i era molt obedient als seus pares. –Estimat fill –digué Evast–, vull que contestes a aquesta qüestió: en un castell prop d’aquesta ciutat al qual s’entrava a través d’un gran bosc s’esdevingué que un ballester hi anà a caçar cérvols, cabirols i altres bèsties, com acostumava. Ell ferí un cérvol amb una fletxa i el seguí tot el dia, però no el trobà. Quan tornava a la ciutat es trobà un paranyer que

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=