Valencià Actiu 3

54 Som linguïstes (I) unitat 3 LÈXIC Grup 1: Els camps semàntics i les famílies lèxiques 1 Busqueu en el fragment següent paraules pertanyents al camp semàntic de l’economia. TEXT 1 L’estat del benestar comporta unes elevades despeses, motiu pel qual durant els períodes de crisi econòmica es posa en dubte la continuïtat del model, ja que la manca d’activitat econòmica i l’increment de l’atur provoquen més despeses i menors ingressos. Un problema al qual se suma l’evolució creixent de la despesa lligada a l’envelliment de la població i l’augment de costos de l’actual tecnologia sanitària. Aquests dubtes sobre la sostenibilitat del model d’estat es produïren ja durant la crisi energètica dels anys setanta, durant la curta crisi d’inici dels noranta i ara tornen a aflorar amb la molt més llarga recessió actual. Per això, ara més que mai resulta necessari definir clarament quines són les prioritats del benestar que desitgem, controlar-ne adequadament el compliment, analitzar el cost d’oportunitat de cada política pública i dotar així d’eficàcia i eficiència els serveis públics. El sector públic té diferents instruments per a garantir l’estat del benestar. Pot prestar directament serveis com la sanitat i l’educació, o pot finançar entitats privades per tal que oferisquen aquests serveis de manera pública (escoles o hospitals concertats). D’altra banda, pot realitzar transferències per a garantir una renda mínima als ciutadans o per a facilitar, per exemple, l’accés al coneixement (beques) i als medicaments (subvencions totals o parcials). Així mateix, legisla per tal de regular la qualitat dels serveis públics o per establir uns mínims garantits per a tothom. L’Estat acompleix així una funció proveïdora dels serveis públics, però també redistribuïdora per la manera com assigna els recursos. Les famílies reben ingressos gràcies a la seua participació en l’activitat econòmica (renda bruta inicial), però a continuació el sector públic en recapta una part en forma d’impostos i cotitzacions socials. Posteriorment, l’Administració ho retorna amb inversions públiques, prestacions socials monetàries (pensions, beques...) i també en espècie (educació, sanitat, etc.). Vicent Cucarella. El finançament valencià 2 Escriviu cinc paraules pertanyents a cada un d’aquests camps semàntics. Informàtica Literatura Fauna Enginyeria Astronomia 3 Escriviu hipònims que concreten més el significat d’aquests hiperònims pertanyents al camp semàntic dels mitjans de transport. Hiperònims Mitjans de transport aquàtics Mitjans de transport terrestres Mitjans de transport aeris Hipònims 4 Classifiqueu aquestes sèries de paraules del camp semàntic de la construcció segons el tipus de relació que mantenen entre si. construir, lluir, pintar habitatge, edifici, vivenda alçar, edificar, erigir aplanar, desnivellar teulada, teula, terra cuita construir, demolir Relació d’inclusió Relació de semblança Relació d’oposició

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=