Valencià Actiu 3

4 BLOCS DE CONTINGUT PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE EXPRESSIÓ ORAL, COMPRENSIÓ I COMENTARI DE TEXTOS Unitat 1 Unitat 4 Microconferències: «La pirateria musical». Producció de textos orals no espontanis. Comprensió i comentari de textos expositius i argumentatius. Coherència textual. Preparació i correcció de dictats. Autoavaluació. Microconferències: «Amb mòbil a l’escola?». Producció de textos orals no espontanis. Comprensió i comentari de textos expositius, argumentatius i narratius. Adequació textual. Preparació i correcció de dictats. Autoavaluació. GRAMÀTICA, ORTOGRAFIA I VARIACIÓ GEOGRÀFICA Unitat 2 Unitat 5 Gramàtica: • L’oració. • Les formes no personals del verb. • Les perífrasis verbals. Ortografia: • Les palatals. • Els aplecs sil·làbics. • L’accentuació. • La dièresi. Llengua i societat: • Els orígens de la nostra llengua. • Les varietats geogràfiques. Autoavaluació. Gramàtica: • Els complements verbals. • Els verbs irregulars de la segona conjugació. Ortografia: • La b i la v. • L’apostrofació. • Els signes de puntuació (I): punt, coma, punt i coma, dos punts. Llengua i societat: • El dialecte central. • El balear i l’alguerés. Autoavaluació. LÈXIC, TIPOLOGIA TEXTUAL I LITERATURA Unitat 3 Unitat 6 Lèxic: • Els camps semàntics i les famílies lèxiques. • Els préstecs i els barbarismes. • Els col·loquialismes. Tipologia textual: • El reportatge. • El text poètic. Literatura: • La poesia trobadoresca. • Ramon Llull. • Les cròniques medievals. • Taller de poesia. Autoavaluació. Lèxic: • L’habilitació. • La derivació. • La composició. Tipologia textual: • La notícia. • El text narratiu. Literatura: • L’humanisme. • La literatura religiosa i moralitzant. • El Segle d’Or (narrativa). • Taller de premsa. Autoavaluació. PROJECTE Segon trimestre. Cultura valenciana: «Les nostres festes» REBOST Transcripcions d’àudios i dictats. Continguts teòrics. Rúbriques d’avaluació. Instruccions i plantilles per al dossier. Verbs irregulars més freqüents. Taula de continguts 3r d’ESO

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=