Valencià Actiu 3

39 Reflexionem sobre la llengua (I) unitat 2 LES PALATALS: G, J, TG I TJ Llig les paraules següents i fixa’t com es pronuncien les lletres destacades en negreta: gent, fetge, pluja, platja. Les lletres g i j i els dígrafs tg i tj en eixos contextos representen un mateix so: /dJ/ (africat palatal sonor). No obstant això, en alguns parlars l’ensordeixen, de manera que és important que el reconegues i sàpies reproduir-lo. Ortografia de la g i la j Escriurem g o j segons les circumstàncies següents: g j Davant de les vocals e, i: gerent, gitar-se, agenda, màgia... Davant de les vocals a, o, u: jaqueta, joia, juliol, roja, major, majúscula... En els grups -jecc- i -ject-: projecció, injecció, trajectòria, injectar... En alguns mots, per raons etimològiques: Jeremies, Jeroni, Jerusalem, Jesús, jeràrquic, jeroglífic, jersei, majestat... En els verbs jaure i ajaure: jeia, jeies, ajeia, ajeies... 14 Completa les paraules amb g o j. di.....ous a....uda vi....ilar ma....estuós ....úpiter ori.....en ra....ar ra....en ....eperut diumen.....e ra....ola rè....im ....eien fu....ir ....ericó ....erarquia ....inebra pà....ina ....esuïta pa....esa e....ipci bur....esia in....ectar ....egant Ortografia de la tg i la tj Els dígrafs tg i tj només apareixen entre vocals. Seguint la mateixa norma general que en el cas de la g i la j, escriurem: tg tj Davant de les vocals e, i: rellotge, metgessa, paisatgístic... Davant de les vocals a, o, u: rebutjar, mitjos, corretjuda... 15 Corregeix les errades. mijanit remitjó calitja viajar personatje estatje corretjer desallotjar lletjesa fetjut fotja petjada coratje politja heretge viatje lletjor mitjà salvatjes mitjera mitjançant assetjar aprenentatje plaja 16 Forma verbs amb el sufix -ejar a partir d’aquestes paraules. estiu → estiuejar fàstic aire verd blanc net coix fulla braç 17 Escriu el present d’indicatiu d’aquests verbs: pujar i rebutjar. 18 Completa les paraules amb g o j i escriu-ne un derivat. à....il → agilitzar ma.....estat .....el .....ugar taron....a men.....ar a.....ent pro.....ecte frà....il .....ardí àn.....el ob.....ecte .....ust a.....ermanar ad.....ectiu Demostra quant saps amb aquest Kahoot.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=