Valencià Actiu 3

35 Reflexionem sobre la llengua (I) unitat 2 4 Indica el subjecte i el predicat de les oracions i classifica-les segons el tipus de predicat. a) La cova serà declarada patrimoni històric. b) Hem acontentat l’entrenadora. c) El jutge sembla convençut. d) Ma mare treballa al despatx de la dreta. e) Enguany no ha nevat gens. f) Maria i Marcel s’envien postals. g) La tia passeja el nebot cada vesprada. h) Em pentine després de cada dutxa. i) Hi ha molts mosquits a l’estiu. j) Hem menjat una bona platada de fesols. k) La porta és metàl·lica. l) L’advocat es passejava per l’oficina. Oracions atributives Oracions predicatives 5 En parelles, classifiqueu les oracions predicatives anteriors. Tingueu en compte que poden pertànyer a més d’una categoria. Transitives Intransitives Actives Passives Reflexives Recíproques Impersonals LES FORMES NO PERSONALS DEL VERB L’infinitiu L’infinitiu és la forma invariable que dona nom al verb. Acaba en -ar (primera conjugació), -er o -re (segona conjugació) i -ir (tercera conjugació). Ara bé, hi ha verbs de la segona conjugació que, per influència del castellà, es conjuguen erròniament com si foren de la tercera conjugació. Els més usuals són els verbs acabats en -batre (debatre i no *debatir), -cloure (incloure i no *incluir), -córrer (transcórrer i no *transcurrir), -fondre (confondre i no *confundir), -metre (admetre i no *admitir) i -rompre (interrompre i no *interrumpir). L’infinitiu té també una forma composta, formada per l’infinitiu del verb haver i el participi del verb que es conjuga: caminar, haver caminat. 6 Escriu els infinitius d’aquestes formes verbals i indica si pertanyen a la primera, la segona o la tercera conjugació. vas fonia admeta has fou discorríem valc excloïa veia concloïes rompíeu transmet difondries percebia transcorria duc corromp bull resol deguera prometran debatí queia remeties canviarà permets Podràs escapar del castell de les formes no personals? Intenta-ho!

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=