Valencià Actiu 3

El llibre Valencià actiu: llengua i literatura 3, per a tercer curs d’ESO, és una obra col·lectiva elaborada pel Departament Didàctic de Bromera. Idea original, projecte lingüístic i revisió didàctica María José Ferre Departament de Valencià Col·legi Salesians San Juan Bosco Textos Mar Aranda, David Morell i Pau Sanchis Direcció editorial Josep Gregori Coordinació editorial David Morell Correcció lingüística Departament Didàctic d’Edicions Bromera Coordinació tècnica Xavier Tortosa Infografia i maquetació Carles Barrios, Eva Bueno, Susana Fraguas i Pere Fuster Disseny i coberta Carles Barrios Fotografies i il·lustracions Pere Fuster i Arxiu Bromera Agraïments Anna Vallés i Sílvia Balaguer Assessorament extern Urbà Lozano La reproducció de fragments d’obres artístiques en aquest manual es fa amb finalitat didàctica, i a l’empara de l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual. Agraïm la col·laboració dels xiquets i les xiquetes, el personal docent i la direcció del Col·legi Salesians San Juan Bosco de València. Reservats tots els drets. Està totalment prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació per qualsevol mitjà o procediment, siga electrònic o mecànic, mitjançant fotocòpia, així com la distribució d’exemplars mitjançant lloguer o préstec públic, sense l’autorització per escrit de l’editor. Qualsevol infracció d’aquesta advertència estarà sotmesa a les sancions que estableix la llei. © Edicions Bromera Av. Areners, s/n (Pol. El Pla) - 46600 Alzira www.bromera.com - bromera@bromera.com Imprimeix: ????? 1a edició: abril, 2022 ISBN: 978-84-1358-327-3 DL: ???? E PSG ISBN del lli e de l’alumnat: 978-84-1358-327-3 MOSTRA COMERCIAL

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=