Valencià Actiu 3

20 Musiquem? unitat 1 A partir d’ací, trobareu tres textos de tipologia diversa amb els quals practicareu la comprensió i el comentari de text. L’activitat de comentar un text combina la lectura (o l’escolta) i l’escriptura. Primer cal llegir (o escoltar) el text i extraure’n les idees bàsiques. A continuació, cal redactar un text propi a partir de l’anterior que n’explique el contingut i les característiques. Això últim, ho fareu individualment en l’avaluació, per a la qual podreu consultar el diccionari i tot el material que considereu necessari (les activitats de la unitat, esquemes, resums...). En aquesta primera unitat treballem la coherència, que és la propietat que ha de tindre qualsevol text perquè el missatge que transmet siga entenedor, clar i precís. Perquè això siga possible, el text ha de desenvolupar un tema a partir d’una sèrie d’idees enllaçades d’una manera lògica. A més, les idees s’han d’organitzar seguint una estructura, que ve determinada pel tipus de text i el gènere a què pertany. Propietats dels textos Coherència de significat Tema dominant Estructura segons l’àmbit i el gènere Tria d’informació en funció del tema Cohesió de les parts Per mitjà de connectors Per mitjà de mecanismes de referència Adequació Al grau de confiança entre els interlocutors Al nivell de foralitat exigit per la situació (registre) Al grau d’objectivitat (objectiu/ subjectiu) A la intenció comunicativa (tipus de text) Què saps de la coherència? Demostra-ho!

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=