Quadern Avança't 4t ESO

Comprensió lectora i anàlisi textual Lèxic Gramàtica Ortografia Literatura 1 A una veu pàg. 4 La columna periodística Les gramàtiques normatives Els usos de ser i estar El sistema vocàlic. Interferències vocàliques El romanticisme i la Renaixença 2 Per a tots els públics pàg. 12 L’anunci publicitari Els diccionaris en línia L’article lo i altres construccions alternatives Vocals en contacte: elisions i altres fenòmens de fonètica sintàctica El modernisme 3 Un lloc en la història pàg. 20 El fullet informatiu Les enciclopèdies Les preposicions El sistema consonàntic El noucentisme Entretemes 1 pàg. 28 La recerca d’un model lingüístic culte El procés de normativització de la llengua 4 Anem per faena pàg. 30 El currículum i la carta de presentació Els traductors automàtics Usos de per i per a Fenòmens consonàntics: sonorització, ensordiment, emmudiment i geminació Les avantguardes 5 Declaració de principis pàg. 38 El discurs públic Les eines de correcció informàtiques Les perífrasis verbals Les consonants oclusives en posició final La poesia de postguerra 6 El poder de la paraula pàg. 46 La biografia novel·lada Les abreviatures i els símbols Verbs irregulars velaritzats Distinció d’homòfons i parònims La funció distintiva de l’accent diacrític La narrativa de postguerra Entretemes 2 pàg. 54 L’estàndard i els mitjans de comunicació El conflicte lingüístic i la substitució lingüística 7 A la lluna de València pàg. 56 L’article de divulgació Les sigles i els acrònims Verbs irregulars amb canvis vocàlics El guionet en numerals, paraules compostes i combinacions de pronoms febles El teatre de postguerra 8 Emocions de bat a bat pàg. 64 L’entrevista de treball Els prefixos i els sufixos grecollatins Les oracions subordinades consecutives i concessives Els parèntesis, els guions llargs i les cometes L’assaig de postguerra 9 Entre les estrelles pàg. 72 La narrativa breu Les locucions llatines Les oracions subordinades condicionals i comparatives Remarques sobre les formes no personals dels verbs L’ús de les majúscules La cursiva i la negreta La literatura actual Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=