Quadern Avança't 4t ESO

04 Anem per faena ORTOGRAFIA Fenòmens consonàntics: sonorització, ensordiment, emmudiment i geminació La sonorització és el fenomen fonètic pel qual un so sord es torna sonor per l’acció del so o dels sons contigus. L’ensordiment és el fenomen contrari, és a dir, quan un so sonor es torna sord. 15. Classifica aquestes paraules en la graella segons si el fonema destacat se sonoritza o s’ensordeix. més universitats fotògraf rus tub ple quietud total dibuix bonic geòleg famós cap de cartell gots antics poc visitat cards silvestres estoig econòmic plat de cullera Casos Fonemes Exemples Sonorització Quan a final de paraula un so consonàntic sord entra en contacte amb una consonant sonora o amb una vocal. /p/ → /b/ /t/ → /d/ /k/ → /g/ /f/ → /v/ /s/ → /z/ /S/ → /J/ /ts/ → /dz/ /tS/ → /dJ/ Ensordiment Quan a final de paraula un so consonàntic sonor entra en contacte amb un de sord. /b/ → /p/ /d/ → /t/ /g/ → /k/ /dz/ → /ts/ L’emmudiment es produeix quan una consonant no es pronuncia en determinades posicions. 16. Completa els casos en què se sol produir l’emmudiment de consonants amb els exemples següents. adscripció camps bellesa psicòleg amb mi simptomàtic mocadorada sords • La p i la g dels grups inicials pn-, ps- i gn- → ........................................................................................................................................................................ • La b i la d dels grups inicials ads-, obs- i subs- → .......................................................................................................................................................... • La p en l’aplec -mpt- → . ................................................................................................................................................................................................................................... • La d intervocàlica (entre vocals) en les terminacions -ada i -ador → .................................................................................................... • La p, la b, la t i la d dels grups finals -mp/-mb, -nt/-nd i -lt/-ld, especialment si van seguides de s → .......... . ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... • La t i la d entre r i s → . ...................................................................................................................................................................................................................................... • La b de la preposició amb davant de consonant → .................................................................................................................................................... • La s en la terminació -esa → .................................................................................................................................................................................................................... 35 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=