Quadern Avança't 4t ESO

La recerca d’un model lingüístic literari. El procés de normativització de la llengua 1. Completa les estrofes amb les paraules següents. Has de tindre en compte que els versos rimen de dos en dos, llevat del primer i de l’últim. aire palmeres presa fins teuladins infantesa enxisa jardins Vora el barranc dels Algadins hi ha uns tarongers de tan dolç flaire, que per a omplir d’aroma l’....................................................... no té lo món millors ....................................................... . Allí hi ha un mas, i el mas té dins volguts records de ma ....................................................... ; per ells jo tinc l’ànima ....................................................... vora el barranc dels Algadins. Vora el barranc dels Algadins s’alcen al cel quatre .......................................................; el vent, batent ales lleugeres, mou son plomall i els seus troncs ............................................... . En ells, milers de ....................................................... fan un soroll que el cor ....................................................... . Qui oir pogués sa xillerissa vora el barranc dels Algadins! Teodor Llorente 2. Creus que aquests versos pertanyen al model culte o al popular? Justifica-ho. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3. Llig aquesta acotació d’El virgo de Visanteta, de Josep Bernat i Baldoví, i contesta les preguntes. La cantá esta pasa en el poble de Favára, en lo reyne de Valensia, poc temps despues de la conquista del Rey Don Chaume. El treato representa cuansevól cosa; una sala, un corrál, ó una pallisa, y encara que siga un estable, no vól dír rés. Será de dia, ó de nit, lo que vullguen: á la dreta dels miróns yaurá un peról, y damunt una coca fina, un breviari, y una pesa de formache: á l’atra part es pot posár una tauleta coixa, y dalt d’ella un violó, un bombo, y cuansevól atre instrumentet de música. Si hiá cadires, bé, y si no niá també; el que vullga que s’asente en terra. En la paret frontera dos cuadros penchats, la ú del Pare Etern, y l’atre de Sen Róc; y en un raconét es pot penchar, si els pareix, una gabia paradora en una cagarnera dins. a) El text pertany al model culte o al popular? Per què? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b) Busca-hi exemples de la utilització de grafies castellanes. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=