Quadern Avança't 3r ESO

06 Llums, càmera, acció! ORTOGRAFIA Les lletres que representen la esse sorda 16. Classifica les paraules en la graella i completa les regles d’ortografia. calces abraçada assassinat calçotada somni dansa capaç cabàs misteri pols eriçó ciència senyal dolç possibilitat gràcia convençut massatgista canyís espera sumari març dolces confessió salinitat pescateria llaç Grafia s A principi de paraula Entre consonant i vocal Al final de paraula Grafia ss Grafia c Grafia ç Entre vocals Davant de e, i Davant de a, o, u Al final de paraula 17. Explica per què dolç i dolces s’escriuen amb grafies diferents. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18. Completa les sèries i fixa’t en les alternances. braç → bra..........ejar → bra..........alet capaç → capa..........itat → capa..........os esforç → for..........ut → for..........ejar espés → espe..........or → espe..........a gros → engro..........ir → gro..........a vernís → enverni..........ar → enverni..........ador 19. Completa els espais buits amb les grafies de la esse sorda. a..........aig fa..........ana disfre..........a pen..........ar pa..........tura tristí..........im bi..........icleta adre..........es a..........ò to..........ut ..........elobert feli..........itat e..........quena pol.......... ..........èntim ..........etmana mi..........ió re..........el 51 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=