Quadern Avança't 3r ESO

04 Què em contes? GRAMÀTICA Els pronoms personals S’anomena pronom la classe de paraula que pot substituir tot un sintagma nominal i fer, per tant, les mateixes funcions que aquest. Els pronoms personals fan referència a les persones gramaticals (primera, segona i tercera) i es poden classificar en forts (o tònics) i febles (o àtons). 7. Completa les oracions següents amb el pronom personal fort adequat. a) Tot ho fan entre ...................................... dos, Anna i Carles. b) Si ...................................... voleu vindre al dinar, digueu-li-ho a ...................................... abans de dijous. c) ...................................... esperem arribar a temps de veure la final de pàdel. d) ...................................... i ...................................... cuinem molt bé. e) M’han dit que ...................................... (Eva, Alícia i Sílvia) no assistiran a la reunió familiar. 8. Tria l’opció correcta en cada cas. a) A l’hivern porte jerseis de llana, però a la primavera no .................................... (els porte / porte / en porte). b) Has sentit el que han dit? No, no .................................................... (ho he sentit / n’he sentit / l’he sentit). c) Vols més aigua? Sí, per favor, .................................................... (el vull / vull / en vull) més. d) Quan tens l’assaig? Crec que .................................................... (en tinc / el tinc / ho tinc) demà. e) Voleu que retire això? No cal que .................................................... (el retires / ho retires / en retires), gràcies. f) Tens cola per a apegar la fusta? Sí, .................................................... (la tinc / en tinc / el tinc). g) Tria les obres que t’agraden i .................................................... (deixa-les / deixa’n / deixa’ls) damunt de la taula. 9. Substitueix els complements directes pels pronoms febles corresponents. Masculí singular: el, l’, -lo, ’l a) El gat, ............. heu adoptat. b) Eixe programa, ............. vull veure. c) El DNI, porta............. sempre. d) El missatge, no vaig poder reproduir............. . Femení singular: la, l’, -la a) Eixa paret, ............. pintaré blau clar. b) La cançó, m’estime més escoltar............. a casa. c) Eixa notícia, ............. espere amb il·lusió. d) L’agenda, no ............. utilitzes mai. Masculí plural: els, -los, ’ls a) Els gots, porta............. a taula. b) Els bancs, no ............. toques. c) Quan ells arriben, els gossos, deixeu............. fora. Femení plural: les, -les a) Les claus, on ............. deixem? b) Les portes, obri............. perquè córrega l’aire. c) Les ganes de tornar, saps on ............. tinc? Neutre: ho, -ho a) El que has tirat per terra, arreplega............. . b) No sé què vol, de veres que no ............. sé. c) Això, mira............. bé. d) Allò, ............. va amagar al calaix. Pronom adverbial: en, n’, -ne, ’n a) Dus cireres? Dona............. a tots. b) De sort, ............. té molta. c) No duc rellotge, però acostume a portar............. . d) Si tens raquetes a casa, ............. agafes dues? 33 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=