Quadern Avança't 3r ESO

04 Què em contes? LÈXIC Les paraules derivades La derivació és un mecanisme de creació lèxica que consisteix a afegir afixos (prefixos –davant– i sufixos –darrere) a una paraula primitiva. 3. Completa la taula amb el significat de cada prefix i un exemple de paraula derivada. Prefix Significat Exemples Prefix Significat Exemples anti- oposició predes- semiim- no co- coautora post- postgrau monore- bi- dues vegades 4. Crea verbs afegint un prefix a aquestes paraules. Fixa’t en l’exemple. valor → sobrevalorar butxaca → ........................................................... paper → . ................................................................ càrrega → ............................................................ arma → ................................................................... canvi → ................................................................... racó → ..................................................................... aliment → ............................................................ tap → ......................................................................... inici → ...................................................................... pla → . ........................................................................ baix → ...................................................................... bena → .................................................................... 5. Escriu dues paraules derivades amb aquests sufixos i indica al costat quin tipus de paraula formen. Fixa’t en l’exemple. -er, -era: cuiner, reportera → professió, ocupació. -íssim, íssima → ............................................................................................... -às, -assa → . .......................................................................................................... -et, -eta → .................................................................................................................. -ança → ....................................................................................................................... -dor, -dora → .......................................................................................................... -enc, -enca → ........................................................................................................ 6. Fixa’t en la paraula destacada i escriu el mot derivat que correspon a cada definició. Després, escriu en un full a banda una oració amb cada una. a) Aptitud per a fer alguna cosa, ser capaç. ........................................................................................................................................................................... b) Lloc destinat a vestir-se. ........................................................................................................................................................................................................................ c) Molt clar, que té llum. .................................................................................................................................................................................................................................. d) Conjunt d’arbres d’un lloc. . ................................................................................................................................................................................................................... e) Moble amb calaixos sobre el qual s’escriu. .................................................................................................................................................................... f) On es fan i es venen pastissos. ...................................................................................................................................................................................................... g) Arrancar les arrels d’una planta. . .................................................................................................................................................................................................. 32 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=