Quadern Avança't 2n ESO

08 Fórmules magistrals COMPRENSIÓ I ANÀLISI TEXTUAL El text instructiu tracta d’ordenar, aconsellar o indicar com s’ha de fer una activitat determinada. Presenta les característiques següents: • Precisió: presentació de la informació de manera clara i concreta. • Concisió: les ordres o consells s’expressen breument. • Organització de la informació: en apartats i subapartats, usant marcadors d’ordre (numerals, lletres o punts, per exemple). 2. Marca els textos que són instructius. Un conte d’aventures. Un acudit. Les regles d’un joc. Un videotutorial de YouTube. Les normes de funcionament d’un electrodomèstic. Una cançó. 3. Llig aquestes instruccions de l’autor La veu de les imatges i contesta. La veu de les imatges Materials • Un diccionari de frases fetes. • Una càmera de fotos. • Una impressora a color o revelat de fotografies. • Cartolina, fulls, tisores i pegament. Procés de realització 1. Localitza en el diccionari de modismes una frase feta el significat de la qual evoque una imatge. Per exemple: estar entre l’espasa i la paret. 2. Prepara el que necessites per a representar la frase feta elegida: persones, objectes, efectes especials... Pots preparar-ne diferents versions. Exemple: un xic o una xica situats entre una paret i una espasa de plàstic. 3. Fotografia la imatge que representa la frase feta. Intenta enquadrar allò que realment t’interessa; has d’evitar la presència d’elements innecessaris. 4. Tria les fotografies que més t’agraden i imprimeix-les. 5. Elabora un mural amb les fotografies seleccionades. 6. Col·loca un peu de foto davall de cada fotografia d’una frase feta amb el significat corresponent, com per exemple estar entre l’espasa i la paret: tindre un dilema. Aplicacions • Si no pots fer fotografies de les frases fetes, dibuixa-les en retalls de cartolina. • Elabora jocs de llengua –vegeu l’apartat «Temes Clau 1»– com aquests: has de relacionar una frase feta amb el significat corresponent, has de substituir conceptes per frases fetes o a l’inrevés, has d’emprar el major nombre de frases fetes en una conversa... • Amplia el joc amb la recerca de les equivalències de cada frase feta en altres idiomes. Has de tindre en compte que no se’n pot fer una traducció literal. Consulta-ho amb el professorat de castellà, anglés, francés... i amb diccionaris i vocabularis. Per exemple: enviar a pastar fang, en castellà, no és «enviar a amasar barro» (traducció literal), sinó «enviar a freír espárragos / enviar al cuerno». a) Subratlla exemples que demostren que el llenguatge de les instruccions és precís, les instruccions són concises i la informació està organitzada. b) Quin és el mode verbal que més s’empra? ....................................................................................................................................................................... c) Penses que si les instruccions anaren acompanyades d’imatges s’entendrien millor? Per què? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 65 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=