Quadern Avança't 2n ESO

05 No em toques el nas ORTOGRAFIA Les consonants velars es pronuncien acostant la llengua al vel del paladar, i poden ser sordes o sonores. Les grafies que representen el so sord /k/ són: c, q, qu, k i -g. 19. Completa aquest quadre de teoria amb exemples. • La grafia c s’escriu davant de a, o i u (......................................................, ......................................................, ......................................................), davant de les consonants c, s i t (......................................................, ....................................................., .....................................................), i a final de paraula en paraules agudes en què el so /k/ està precedit de vocal (.......................................................,, .......................................................). • La lletra q s’escriu en el diftongs qua, qüe, qüi, quo: ......................................................., ....................................................... , ......................................................., ....................................................... . • El dígraf qu s’escriu davant de e i i: ......................................................., ....................................................... . • La lletra k s’escriu en algunes paraules d’origen estranger: ......................................................., ....................................................... . 20. Encercla les paraules en què la grafia g es pronuncia sorda. esòfag gràcies pròleg filòloga sang fang goig lleig amiga cuallarg frig càstig 21. Completa amb c o q. Posa dièresi a la u si cal. .........uantitat .........uiner Pas.........ual capi.........ua pre.........uinat .........uestió cin.........uanta delin.........uent .........uotidià mos.........uit eva.........uar E.........uador fre.........uència e.........uestre .........ualitat e.........uitació .........uadern .........abàs .........oherent .........ontinu 22. Troba la paraula amagada més llarga seguint el model. Fixa’t que sobren algunes lletres. L O R E G P A G → pròleg V E S I Ó C U T A C A → ........................................................................... A R O T E Ü I Q R → ........................................................................... N Í Q U I L U I A → ........................................................................... A U R S I T F O C I T → ........................................................................... E T C O N E R H M → ........................................................................... G E Ò F A S C → ........................................................................... 44 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=