Quadern Avança't 1r ESO

08 En vers ORTOGRAFIA Les lletres que representen la esse sorda /s/ Representem el so de la esse sorda [s] mitjançant les grafies s, c, ç i ss. 17. Completa amb s, ss, c i ç el resum d’aquesta obra de teatre. Implacable Zeus! conta el mite més antic: que Prometeu, davant de les penalitats que pa......aven els homes, es va apiadar d’ells i va fer una jugada a Zeu....... Conta, també, que en aquell temps els homes havien de fer ofrene...... als déu...... que con......istien a ......acrificar animals i cremar-ne la carn. Un dia, famolencs, els homes van demanar a Prometeu que els ajudara, i aquest va pen......ar com podia fer-ho ......en......e desafiar directament Zeus. Va idear una enganyifa que con......istia a dividir en dos l’animal –un bou– i demanar al déu que triara la part que es de......tinaria al foc. Prometeu va col·locar en un co......tat tota la carn i les ví......ceres tapades amb la pell de l’animal i, en l’altre, els o......os ben embolcallats amb el greix de l’animal. Zeus va triar el muntó que de......prenia millor olor i ......emblava més abellidor, que era, evidentment, el greix i els o......os. En adonar-se de l’engany, Zeus s’enfadà amb els humans i, en un atac de ràbia, els va ca......tigar llevant-los el foc. Prometeu, de nou, se’n va compadir i va pujar a l’Olimp i va furtar el foc per retornar-lo al poble. Això va indignar tant Zeus que va con......ebre una doble venjan......a. Per castigar els homes i amb l’ajuda d’Hefe......t, el déu del foc, va crear Pandora, la primera dona. Zeus l’envià a la terra amb una caixa i una clau, amb l’ordre expre......a que no l’obrira. Però ella, encuriosida, –ai!– la va de......tapar. D’aquella caixa, ......orgiren tot...... els mals, que ràpidament es van repartir per la terra. Tan sols li va donar temp...... a tancar-la de nou deixant dins l’esperan......a. Conten que, des d’aquell moment, penedida, recorre el món oferint una miqueta d’esperan......a per a poder encarar la vida. Per castigar Prometeu, Zeus el va encadenar a una columna, i cada dia una àguila li menjava el fetge, que es regenerava durant la nit. I així dia i nit durant ......egles. Un castic terrible per pagar la desobedièn......ia. Anna Ballester. Implacable Zeus! Bromera (Introducció d’Anna Gascon i Penya) (adaptació) 18. Completa aquestes paraules amb s, ss, c o ç i classifica-les. bra...... dan......ada vi......i llu...... mo......quit ma......a pi......tola pen......ament ja......int matí...... E......teve pa......ta emi......ari pla......a palli......a impré...... pa......ió ......aladura ......endra po......ibilitat ......iri ......oldat avan...... bu......car rendible...... tro......os pe......igar mu......ol ca......era can......ada pot......er edi......ió s A principi de paraula Entre vocal i consonant Entre consonant i vocal A final de paraula ss Entre vocals c Davant de e, i ç Davant de a, o, u A final de paraula 70 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=