Quadern Avança't 1r ESO

07 Una imatge val més que mil paraules LÈXIC La sinonímia i l’antonímia Les paraules sinònimes tenen significats iguals o pareguts, de manera que podem intercanviar-ne una per l’altra en una oració. En canvi, les paraules antònimes tenen significats contraris o oposats, així que si en canviem una per l’altra en una oració, el significat d’aquesta serà diferent. 7. Subratlla el fals sinònim d’aquests grups de paraules. Després, proposa’n tu un altre. a) optimista, somiador, realista, utòpic, ............................................................. b) socarrar, carbonitzar, sucar, brasejar, ............................................................. c) encolar, apegar, contagiar, transmetre, ............................................................. d) flatós, pudent, insatisfet, pagat, ............................................................. e) nyespla, bescollada, carícia, manotada, ............................................................. 8. Ara proposa tu grups formats per quatre sinònims. Després, com a cinqué element, escriu-ne un antònim de cada un. a) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... b) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... d) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9. Forma antònims afegint prefixos a aquestes paraules. a) cultura → .......................................................................................................... b) gana → ................................................................................................................ c) natural → .......................................................................................................... d) normal → . ........................................................................................................ e) legal → ................................................................................................................ f) acció → . ............................................................................................................. g) comprensible → ...................................................................................... h) higiènic → . ...................................................................................................... i) sa → ....................................................................................................................... j) caragolar → . ................................................................................................. k) heroi → . .............................................................................................................. l) formal → ........................................................................................................... 10. Quins prefixos has utilitzat en l’activitat anterior? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11. Escriu quatre oracions en què apareguen un sinònim i el seu antònim. No han d’haver aparegut en les activitats! ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 58 Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=