Quadern Avança't 1r ESO

Comprensió lectora i anàlisi textual Lèxic Gramàtica Ortografia Literatura 1 Parlem? pàg. 4 L’entrevista Els camps semàntics Les categories gramaticals Les frases i les oracions Els sintagmes Les modalitats oracionals L’alfabet Els dígrafs i les lletres compostes L’ús del punt i de la coma Els gèneres literaris 2 Soc com soc pàg. 12 El retrat La derivació (I): els prefixos El subjecte i el predicat La concordança Els pronoms personals forts Les vocals Els diftongs i els hiats La narrativa juvenil 3 Benvolgut diari... pàg. 20 La narració en primera persona La derivació (II): els sufixos El nom i el sintagma nominal Els determinants L’adjectiu La síl·laba Les regles d’accentuació El diari literari Entretemes 1 pàg. 28 Els registres lingüístics 4 Hi havia una vegada... pàg. 30 La narració en tercera persona La composició El predicat (nominal i verbal) L’oració copulativa Els verbs ser i estar La dièresi L’accent diacrític La literatura popular 5 On vius? pàg. 38 La descripció de llocs i objectes Els préstecs i els barbarismes Els complements del predicat: tipus i substitució pronominal L’article i l’apòstrof L’ús de l’apòstrof i del guionet en els pronoms febles La novel·la de ciència-ficció 6 S’obri el teló pàg. 46 El diàleg teatral La polisèmia i l’homonímia Les conjugacions, els modes verbals i les formes no personals Els signes de puntuació Els subgèneres teatrals Entretemes 2 pàg. 54 Les varietats geogràfiques 7 Una imatge val més que mil paraules pàg. 56 Els textos amb imatges La sinonímia i l’antonímia Els verbs de la 1a conjugació Les preposicions i les contraccions L’ús de l i l·l L’ús de la h i les majúscules Els còmics, les novel·les gràfiques i els àlbums il·lustrats 8 En vers pàg. 64 El poema Les frases fetes i els refranys Els verbs de la 2a conjugació L’adverbi i les locucions adverbials Les lletres que representen la esse sonora /z/ Les lletres que representen la esse sorda /s/ La cançó 9 Algú m’escolta? pàg. 72 El monòleg literari Les paraules tabú i els eufemismes Els verbs de la 3a conjugació Les conjuncions Les lletres g i j i els dígrafs tg i tj L’ús de x, ix, tx i ig El monòleg teatral i el monòleg còmic Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=