Bon dia (A1)

Coneixem Com sona? Com s’escriu? Què necessitem? Les vocals Els signes d’interrogació i exclamació Masculí i femení Pronoms personals forts Verbs ser, vindre, tindre, dir-se, parlar Interrogatius què, qui, d’on, quin, com, quant Tasca: presentar-se L’alfabet Les majúscules i les minúscules Article definit Singular i plural Possessius Verbs ser, tindre, dir-se Adverbis sí i no Tasca: descriure un company o companya r i rr Verbs viure, haver-hi, estar, trobar-se, anar, posar, guardar Expressions de lloc (situació) Interrogatius Tasca: descriure ta casa La coma i el punt Verbs aprendre, jugar, llegir, servir Conjunció i Tasca: explicar com es juga a un joc c i qu Verbs anar, arribar, pujar, baixar, girar, treballar, dedicar-se Expressions de lloc (direcció) Sufixos habituals Tasca: descriure la teua localitat g i gu Article indefinit Verbs fer, acostumar a, soler Expressions de temps Demostratius Tasca: explicar rutines diàries ll i ny Verbs posar, vestir, agradar, preferir, estimar-se Passat, present i futur Adverbis abans, ara, després Tasca: expressar preferències sobre la roba segons l’oratge Els dos punts i els punts suspensius Sufixos habituals Verbs comprar, vendre, posar, poder, necessitar, voler, quedar Expressions de quantitat Numerals Tasca: fer la llista de la compra L’accentuació Verbs estar, sentir-se, tindre, apegar, trobar-se, haver-hi Perífrasis d’obligació Tipus d’oracions segons la intenció Tasca: preguntar i respondre sobre l’estat de salut Edicions Bromera

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=