Avancem 3

01 01 La llengua en portada CONEIXEM LES NORMES 37. Passa a singular els sintagmes següents i contrasta el resultat amb la resta de l’equip. les entitats → l’entitat les idees les ungles les Índies les hipnosis les hores els 11 els iaios les illes les hienes els eixos les eles les ires els ianquis les urbs les humilitats els hàndicaps els idiomes les hosts 38. Corregiu en parelles les errades d’apostrofació que trobeu en aquestes oracions. a) Quan vulgues descansar la vista, mira el horitzó uns quants minuts. b) L’efe, la bé i la i de FBI s’escriuen en majúscula. c) La simetria perfecta no existeix, per tant, no et preocupes per l’asimetria. d) El horari de la biblioteca serà de les nou a l’una del migdia. e) Segons la organització, la jornada del institut va ser un èxit. f) Si tens la oportunitat, matricula’t a la universitat. Recordeu Amb paraules com asimetria i anormalitat hem de seguir la norma general, ja que, quan escrivim, no hi ha confusió possible entre la simetria / l’asimetria o la normalitat / l’anormalitat. L’apostrofació de la preposició de S’apostrofa No s’apostrofa La preposició de (d’) • Davant de paraules que comencen per vocal o h: d’ací, d’hora. • Davant de les xifres que es lligen amb vocal inicial: una habitació d’11 m2. • Davant de paraules que comencen per una i consonàntica: solució de iode. • Davant del nom de les lletres: de ele. • Davant de paraules que comencen per una h aspirada: ple de hàmsters. 39. Escriu de o d’. escola .... idiomes servei .... intel·ligència illa .... Hawaii sala .... urgències gelat .... iogurt bitllet .... avió dotzena .... ous amic .... Hong Kong saló .... actes davant .... hac mitjans .... informació entrepà .... anxoves barri .... Harlem llibre .... història senyal .... wifi llista .... espera 40. Investigueu per què no s’apostrofa la de en «la reserva índia de Standing Rock» i comenteu-ho entre tots. Quant a les contraccions al, del i pel, l’apòstrof preval sobre la contracció; això és, si la paraula següent comença per vocal o h no aspirada, cal apostrofar l’article i no fer la contracció: a l’hivern, de l’home, per l'illa. 41. Completa amb al, a l’, als, del, de l’, dels, pel, per l’ o pels. Les llengües són fonts fabuloses de coneixements. Per exemple, els coneixements .... habitants de Tahití sobre els peixos és inabastable. Si els tahitians substituïren la seua llengua per una altra, aquesta font enciclopèdica de coneixements es veuria greument diluïda perquè la nova llengua no s’adaptaria .... entorn i seria menys dúctil per .... objectius .... tahitians. Aquesta aculturació també implicaria canvis de la manera de viure i .... sistema cultural. Una autèntica pèrdua. Per tant, no podemmenystindre la llengua .... pobles indígenes per considerar-los «pobles inferiors» ni altres llengües minoritzades. No us tanqueu solament .... aprenentatge .... anglés i de la llengua estatal. Apreneu també les llengües pròximes. El Tempir. Decàleg per a ser lingüísticament sostenible (adaptació) Pots llegir el decàleg sencer ací. Mira el vídeo Teixim llaços des del sud del sud. 18 Sabers bàsics • Les excepcions de l’apostrofació. • Les contraccions. • L’apòstrof pel que fa als pronoms febles. • Escolta activa d’un text. Competències clau • Comunicació lingüística. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Ciutadana. • Emprenedora. • Consciència i expressió culturals. Aprenentatge cooperatiu L’activitat 38 està plantejada per a fer en parelles aplicant, per exemple, la tècnica de les parelles comparteixen. L’activitat 40 es pot fer aplicant la parada de tres minuts. Interdisciplinarietat El text de l’activitat 41 treballa temes transversals com la inclusió, l’educació per a un desenvolupament sostenible (des d’un punt de vista cultural i lingüístic), els valors democràtics, la ciutadania activa o la multiculturalitat. Solucions de la pàgina 16 37. la idea, l’ungla, l’Índia, la hipnosi, l’hora, l’11, el iaio, l’illa, la hiena, l’eix, la ele, la ira, el ianqui, l’urbs, la humilitat, el hàndicap, l’idioma, la host. 38. a) Quan vulgues descansar la vista, mira l’horitzó uns quants minuts. b) La efe, la be i la i d’FBI s’escriuen en majúscula. c) La simetria perfecta no existeix, per tant, no et preocupes per la asimetria. d) L’horari de la biblioteca serà de les nou a la una del migdia. e) Segons l’organització, la jornada de l’institut va ser un èxit. f) Si tens l’oportunitat, matricula’t a la universitat. 39. escola d’idiomes, servei d’intel·ligència, illa de Hawaii, sala d’urgències, gelat de iogurt, bitllet d’avió, dotzena d’ous, amic de Hong Kong, saló d’actes, davant de hac, mitjans d’informació, entrepà d’anxoves, barri de Harlem, llibre d’història, senyal de wifi, llista d’espera. 40. Resposta model. Davant d’una s líquida s’apostrofa l’article masculí, però no el femení ni la preposició de: l’speaker, però de strictu sensu, la Scala de Milà. 41. Les llengües són fonts fabuloses de coneixements. Per exemple, els coneixements dels habitants de Tahití sobre els peixos és inabastable. Si els tahitians substituïren la seua llengua per una altra, aquesta font enciclopèdica de coneixements es veuria greument diluïda perquè la nova llengua no s’adaptaria a l’entorn i seria menys dúctil per als objectius dels tahitians. Aquesta aculturació també implicaria canvis de la manera de viure i del sistema cultural. Una autèntica pèrdua. Per tant, no podemmenystindre la llengua dels pobles indígenes per considerar-los «pobles inferiors» ni altres llengües minoritzades. No us tanqueu solament a l’aprenentatge de l’anglés i de la llengua estatal. Apreneu també les llengües pròximes. 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=