Avancem 3

01 01 La llengua en portada CONSTRUÏM Els sintagmes Un sintagma és un grup de paraules que, dins de l’oració, actuen com una unitat sintàctica. Les paraules d’un sintagma s’agrupen al voltant d’un nucli (Una llengua minoritzada). A voltes, els sintagmes estan formats per una sola paraula (Anem?). 29. Ordena els sintagmes per a formar titulars periodístics. a) 190 nous casos / La Comunitat Valenciana / de coronavirus. / registra b) Tom Hanks / una pel·lícula / a Simat de la Valldigna. / rodarà c) per a l’adquisició / de vehicles elèctrics. / Les companyies de transport / ajudes / reclamen d) cap al Regne Unit / molt assequibles. / uns preus / tenen / Els vols Hi ha cinc classes de sintagmes segons la categoria gramatical de la paraula que fa de nucli: • El sintagma nominal (SN): el nucli n'és un nom o una paraula que hi fa la funció de nom (pronom, infinitiu...), i pot anar precedit d’un determinant i seguit d’uns complements. El SN pot fer, entre altres, les funcions de subjecte, de complement directe i d’atribut. Coneixes les alumnes de tercer? • El sintagma verbal (SV): el nucli n'és un verb en forma personal i pot anar acompanyat de diversos complements. El SV fa la funció de predicat. Aquelles alumnes destaquen en biologia. • El sintagma adjectival (SAdj): el nucli n'és un adjectiu, amb el qual indiquem les qualitats d’un nom. El SAdj fa, entre altres, les funcions de complement del nom i d’atribut. He conegut unes alumnes molt brillants. Les alumnes són molt brillants. • El sintagma preposicional (SP): la preposició dona nom al sintagma, però el nucli n'és un nom. El SP fa, entre altres, les funcions de complement del nom, de complement agent i de complement indirecte. He conegut unes alumnes de tercer. Les alumnes han sigut rebudes per la directora. Les alumnes han pronunciat un discurs per a l’auditori. • El sintagma adverbial (SAdv): el nucli n'és un adverbi, que modifica un nom, un verb, un adjectiu o un altre adverbi. El SAdv fa, entre altres, la funció de complement circumstancial. Les alumnes han arribat molt prompte. 30. Subratlla els sintagmes nominals i verbals, i encercla el nucli de cada un. a) Les notícies internacionals són reconfortants. b) Les bandades d’estornells tornen a l’hivern. c) La meua professora de gal·lés és de Cardiff. d) El paper de cuina és reciclat. e) Totes les persones mereixen un bon tracte. f) Càrol i Gonçal han anat a la Fira de Bolonya. 31. Subratlla els sintagmes adjectivals. a) El diari digital conté notícies poc contrastades. b) Fomentem el consum responsable i moderat. c) Ha escrit un poema molt entenedor. d) Neus estudia llengües semítiques i eslaves. 15 Aprenentatge cooperatiu Podem plantejar l’activitat 32 aplicant alguna estratègia d’aprenentatge cooperatiu com ara la de les parelles comparteixen o la de caps emparellats amb grups de quatre, si és possible. Interdisciplinarietat i temes transversals Com hem vist en el requadre sobre els tipus de sintagmes de la pàgina 13, les classes de sintagmes estan directament relacionades amb les categories gramaticals, que són les mateixes en valencià i en castellà, per la qual cosa podem partir dels coneixements previs en qualsevol de les dues llengües. En la pàgina 14 podem aprofitar per a veure el canvi de gènere que es produeix en moltes paraules respecte del castellà. La paraula tulipa és femenina, mentre que en castellà és masculina: la tulipa / el tulipán. Solucions de la pàgina 13 29. a) La Comunitat Valenciana registra 190 nous casos de coronavirus. b) Tom Hanks rodarà una pel·lícula a Simat de la Valldigna. c) Les companyies de transport reclamen ajudes per a l’adquisició de vehicles elèctrics. d) Els vols cap al Regne Unit tenen uns preus molt assequibles. 30. a) Les notícies internacionals (SN) són reconfortants (SV). b) Les bandades d’estornells (SN) tornen a l’hivern (SV). c) La meua professora de gal·lés (SN) és de Cardiff (SV). d) El paper de cuina (SN) és reciclat (SV). e) Totes les persones (SN) mereixen un bon tracte (SV). f) Càrol i Gonçal (SN) han anat a la Fira de Bolonya (SV). 31. a) El diari digital conté notícies poc contrastades. b) Fomentem el consum responsable i moderat. c) Ha escrit un poema molt entenedor. d) Neus estudia llengües semítiques i eslaves. 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=