Avancem 3

01 01 La llengua en portada CONSTRUÏM Les categories gramaticals No totes les paraules són iguals, sinó que les classifiquem en categories gramaticals segons la forma, el significat i la funció dins de l’oració. Pau i jo farem demà un recital de poemes sards. nom conjunció pronom verb adverbi determinant nom preposició nom adjectiu Les paraules que canvien de forma són variables, i les que no canvien, invariables. Categories gramaticals Exemples Paraules variables Admeten canvis de gènere i nombre. noms determinants adjectius poema-poemes un-una sard-sards Admeten canvis de gènere, nombre i persona. pronoms jo-nosaltres ell-ella Admeten canvis de persona, nombre, temps i mode. verbs faré-farem feia-faig fa-faça Paraules invariables No admeten canvis. adverbis preposicions conjuncions interjeccions mai, demà, prou a, de, amb, en i, o, que ah, ei 22. Classifica aquestes paraules segons la categoria gramatical a què pertanyen. jaqueta fosc caragol ulleres bavós elàstic notícia cabell tren llis ràpid incòmoda Noms Adjectius prop respondre encetar allà informar dins tossir mai prompte cobrir cosir ahir Verbs Adverbis perquè de entre a amb doncs perquè però com encara que sense per per a Preposicions Conjuncions alguna seues jo nosaltres els meus quatre les ho aquestes tu vosaltres li es Determinants Pronoms 23. Indiqueu la categoria gramatical de cada paraula en aquestes oracions. a) Unim-nos per a fomentar el valencià. verb pron. prep. verb det. nom b) Els ecologistes denuncien els abocaments il·legals a l’Albufera. c) En aquella biblioteca no trobaràs cap llibre en occità. d) Algunes entitats han alertat recentment de la desaparició de llengües a l’Amazònia brasilera. 13 Aprenentatge cooperatiu L’activitat 22 es pot aprofitar per a fer-la en grups de 4, si és possible, i determinar quin grau d’assoliment té l’alumnat pel que fa a les diferents categories gramaticals, amb l’assignació de dues categories gramaticals per a cada un dels membres. Alguna de les tècniques que s’hi pot usar és la del puzle d’Aronson o la de la parada de tres minuts. Interdisciplinarietat i temes transversals El significat d’algunes sigles, com ara ONG o MSF, ens acosta al tema del voluntariat, àmbit que solen conéixer des de l’etapa d’Educació Primària. D’altres com la DGT o la imatge del senyal de la ITV també es poden utilitzar per a enllaçar-los amb l’educació viària. Així mateix, alguns dels acrònims es poden aprofitar per a relacionar-los amb la salut, com la sida i la covid-19. D’altra banda, la imatge de l’Albufera també ens permet parlar dels abocaments il·legals que, a hores d’ara, encara s’hi produeixen. Es pot relacionar amb un dels objectius de l’Agenda 2030, com ara el de l’aigua neta i el sanejament. Solucions de la pàgina 11 22. Noms: jaqueta, caragol, ulleres, notícia, cabell, tren. Adjectius: fosc, bavós, elàstic, llis, ràpid, incòmoda. Verbs: respondre, encetar, informar, tossir, cobrir, cosir. Adverbis: prop, allà, dins, mai, prompte, ahir. Preposicions: de, entre, a, amb, sense, per, per a. Conjuncions: perquè, doncs, però, com, encara que. Determinants: alguna, seues, meus, quatre, les (determinant), aquestes. Pronoms: jo, nosaltres, ho, tu, vosaltres, li, es, les (pronom). 23. Els ecologistes denuncien els abocaments il·legals a l’Albufera. det. nom verb det. nom adj. prep. det. nom En aquella biblioteca no trobaràs cap llibre en occità. prep. det. nom adv. verb det. nom prep. nom Algunes entitats han alertat recentment de la desaparició de llengües a l’Amazònia brasilera. det. nom verb adv. prep. det. nom prep. nom prep. det. nom adj. 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=