Avancem 3

01 01 La llengua en portada TROBEM EL SENTIT Les sigles i els acrònims Les sigles Una sigla és la combinació de les lletres inicials de diverses paraules que formen el nom d’entitats, associacions, sindicats, empreses, companyies, etc. Les sigles són un dels procediments per a crear paraules noves. Les normes d’escriptura són aquestes: • Entre les lletres no es col·loca cap punt ni cap espai en blanc. • S’escriuen amb majúscules. • En plural no s’hi afig una -s; l’únic que canvia són els determinants: les ONG (i no *les ONGs). • Les que es lligen com una paraula, s’apostrofen segons les regles generals: l’ESO, l’UCI, la UNESCO. • En les que es lligen lletrejades, l’apostrofació depén de la pronúncia de la primera lletra. Si comencen per consonant, no s’apostrofen (la DGT [la degeté]). Si comencen per vocal, s’apostrofen (l’ONG [l’oenegé], l’NBA [l’enebeà]), excepte l’article la quan porta darrere una i/u àtones (la ITV [la itevé]). 18. Relaciona cada sigla amb el significat corresponent. a) OMS 1) organització no governamental f) UOC 6) Escola Valenciana b) MSF 2) codi postal g) UPV 7) índex de preus de consum c) PD 3) Metges Sense Fronteres h) IPC 8) Universitat Oberta de Catalunya d) ONG 4) Organització Mundial de la Salut i) EV 9) impost sobre el valor afegit e) CP 5) postdata j) IVA 10) Universitat Politècnica de València 19. Explica el significat de cada sigla i completa les oracions següents. UCI ITV EUA PVP DNI IES a) M’ha caducat el .......... . Hauré de demanar cita prèvia. b) A l’........ on estudiem hi ha dues línies en valencià. c) La bandera dels ........ té tantes estreles com estats. d) El nombre de malalts a les ........ ha disminuït gràcies a la vacuna. e) Si vols superar la ........, hauràs de canviar els neumàtics de davant. f) Tots els productes han de tindre el ........ en l’etiqueta. 20. Escriu l’article davant de cada sigla i busca'n el significat. ........ UE ........ TSJCV ........ OCDE ........ AVL ........ FMI ........ ICO ........ BSO ........ ONU Els acrònims Un acrònim és una paraula formada per lletres o síl·labes de les diverses parts que integren el terme compost. Poden anar enmajúscula ominúscula segons si el nomque formen és propi o comú. 21. Copia l’acrònim que correspon a cada expressió. Escriu una oració amb cada un. sida covid-19 ovni Interpol ........ objecte volador no identificat ........ síndrome d’immunodeficiència adquirida ........ coronavirus disease 2019 (malaltia del coronavirus) ........ Organització Internacional de Policia Criminal Si tens dubtes, pots resoldre’ls en l’ÉsAdir. Vols saber l’origen dels acrònims més famosos? 12 Sabers bàsics • Les sigles com a procediment per a crear paraules noves. • Les normes sobre l’escriptura i l’apostrofació correcta de les sigles. • La diferenciació entre les sigles i els acrònims. • El coneixement del concepte de categoria gramatical. • La classificació de les paraules en categories gramaticals. • El reconeixement de les paraules variables i les invariables. Competències clau • Comunicació lingüística. • Plurilingüe. • Personal, social i d’aprendre a aprendre. • Ciutadana. • Emprenedora. • Consciència i expressió culturals. Solucions de la pàgina 10 18. a) 4. b) 3. c) 5. d) 1. e) 2. f) 8. g) 10. h) 7. i) 6. j) 9. 19. a) DNI (document nacional d’identitat); b) IES (institut d’Educació Secundària); c) EUA (els Estats Units d’Amèrica); d) UCI (unitat de cures intensives); e) ITV (inspecció tècnica de vehicles) f) PVP (preu de venda al públic). 20. La UE (Unió Europea); el TSJCV (Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana), l’OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic), l’AVL (l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), l’FMI (Fons Monetari Internacional), l’ICO (Institut de Crèdit Oficial), la BSO (banda sonora original), l’ONU (Organització de les Nacions Unides). 21. Ovni: objecte volador no identificat. Covid-19: coronavirus disease 2019 (malaltia del coronavirus). Sida: síndrome d’immunodeficiència adquirida. Interpol: Organització Internacional de Policia Criminal. Resposta oberta: caldrà que els acrònims tinguen sentit en les oracions que escriga l’alumnat i que siguen correctes des del punt de vista ortogràfic i gramatical. 14

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=