Avancem 3

01 La llengua en portada A. INTRODUCCIÓ Amb el títol de la primera seqüència didàctica, «La llengua en portada», s’avança la rellevància que té la llengua en tots els àmbits. És l’instrument que fem servir per a comunicar notícies i, al mateix temps, pot ser un tema de notícia. En concret, ací es parteix d’una notícia que relaciona el tema de la salut amb el de les llengües minoritzades. Això ens servirà per a analitzar aquests gènere discursiu i reflexionar, més avant, sobre la realitat sociolingüística del valencià. Relacionarem la nostra llengua amb les llengües de l’entorn gràcies a la noció de família lingüística i en coneixerem els orígens per mitjà de la secció dedicada a les grans cròniques medievals. Pel camí, l’alumnat assolirà coneixements sobre sigles i acrònims, repassarà les categories gramaticals, consolidarà els sabers essencials sobre sintaxi i reprendrà l’estudi de l’apostrofació en els casos més excepcionals. La seqüència acaba amb un repte que consisteix a transformar una crònica en una notícia. B. TEMES TRANSVERSALS Com ja hem esmentat més amunt, el tema fonamental de la unitat és l’ús de la llengua en tots els àmbits i la consciència lingüística. D’altra banda, s’hi promou la vocació científica, l’emprenedoria i l’educació emocional, entre molts altres aspectes. El tractament integrat de llengües es fa palés en tota la unitat, però d’una manera especial en les característiques de la notícia i en els apartats «Ens relacionem», on s’introdueix el terme de família lingüística i veurem alguns dels préstecs que la nostra llengua conserva del substrat lingüístic àrab. Altres temes que es vinculen amb la unitat són molts dels que es recullen en l’Agenda 2030, com ara la reducció de les desigualtats, la pau, l’aliança per a assolir objectius, etc. Es treballarà d’una manera transversal, a través de diverses seccions, el valor de la diversitat cultural i lingüística com un fet enriquidor, a més de la necessitat de conservar el patrimoni lingüístic com a mesura d’ecologia cultural. C. CONEIXEMENTS PREVIS Alguns dels continguts lingüístics que tractarem ja són coneguts per l’alumnat, però cal incidir-hi perquè assolisca una base sòlida per al curs que comença. Per exemple, la formació d’acrònims i sigles, les categories gramaticals o l’apostrofació ja s’han vist en cursos anteriors. Ara bé, s’han tractat d’una forma més general i, en aquesta primera seqüència didàctica, s’hi aprofundeix en els casos més específics, que s’explicaran més detalladament. D’altra banda, en tercer s’inicia un recorregut per la literatura que es basteix sobre el coneixement previ de les tipologies textuals que han aportat els dos nivells anteriors. En aquesta seqüència coneixerem la notícia i les parts de què consta, i s’analitzen les quatre grans cròniques. L’apartat «Ens preguntem», que apareix en la primera pàgina de cada unitat, ens permet acostar-nos als coneixements bàsics del nostre alumnat després d’haver llegit la planificació de la unitat i, a més, saber què esperen aprendre en acabar-la. D. APRENENTATGE COOPERATIU S’hi apliquen diverses tècniques d’aprenentatge cooperatiu, com ara la pluja d’idees, el debat, la taula redona, la lectura compartida, la conversa guiada seguint uns rols assignats, les parelles comparteixen i la de caps emparellats. Podem aplicar més tècniques en altres tasques per a ajustar-nos a les necessitats de la classe. 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=