Avancem 3

Amb raó 02 CONEIXEM LES NORMES Els diftongs Un diftong és la unió de dues vocals en una mateixa síl·laba. Perquè això siga possible, una de les vocals ha de ser, de fet, una semivocal, és a dir, una i o una u. Els diftongs poden ser creixents o decreixents. Diftongs creixents En valencià, han d’anar precedits de les lletres q o g. Primer trobem la semivocal (la u) i, després, la vocal. En els grups güe, güi, qüe, qüi, la u porta dièresi; si no, no sonaria i, per tant, no hi hauria diftong. qua quadern, aquàtic gua guanyador, aigua qüe eqüestre, qüestió güe següent, paraigües qüi aqüífer, obliqüitat güi lingüista, argüir quo quotidià, quota guo aiguota, aiguós Diftongs decreixents Ara, en primer lloc trobem la vocal, seguida de la semivocal, que ara sí que pot ser tant la i com la u. ai baixar, aire au caure, pau ei reina, créixer eu beure, creure oi boira, almoina ou pou, coure ui buidar, cuina iu ciutat, viure 31. Completa les paraules següents amb el diftong adequat. ........g........t ping........ g........rda dij........s pasq........es q........litat g........dí........ q........tre 32. Classifica les paraules segons que continguen diftongs creixents o decreixents. boina pingüí aiguaneu quallar quota remei conseqüent gairebé buida conéixer aplaudir roure A principi de paraula, la i seguida de vocal funciona com una consonant i forma síl·laba amb eixa vocal, tot i que no es considera diftong. Per exemple, en iogurt o hiena. Els hiats Un hiat és la coincidència de dues vocals que no formen part de la mateixa síl·laba, sinó que pertanyen a síl·labes diferents. Podem trobar-ne en aquests contextos: quan hi ha dues vocals contigües i cap no és una semivocal: pre-ocupada, a-eroport; quan la vocal u va davant i no va precedida de q/g: cu-eta, aflu-ent; quan les vocals i o u van darrere, però porten accent o dièresi, cosa que fa que el diftong es trenque: ve-í, cafe-ïna, pe-üc. 33. Classifica aquestes paraules en funció de la raó per la qual els aplecs vocàlics són hiats. indústria paella país preacord havia conduiria traduiràs clienta veïna geòleg fuet dieta Dues vocals (sense semivocal) La u davant sense q/g La i/u darrere amb accent o dièresi 35

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=