Avancem 3

Amb raó 02 CONSTRUÏM El complement directe (CD) El complement directe apareix en les oracions que inclouen un verb transitiu perquè tinguen sentit complet: *Laia vol. / Laia vol un gelat. Es pot identificar convertint l’oració en passiva i comprovant que el CD passa a ser el subjecte: Ramon Llull escrigué el Llibre de les bèsties. → El Llibre de les bèsties fou escrit per Ramon Llull. 23. Comprova que l’element subratllat és un complement directe passant les oracions a veu passiva. Tingues en compte que has de mantindre el temps verbal emprat. a) La conserge ha trobat el llibre extraviat. → El llibre extraviat ha sigut trobat per la conserge. b) El Govern aprovà la nova llei. c) Marc escolta la ràdio cada matí. d) La professora de pràctiques explicarà la rúbrica d’avaluació. e) La repartidora va portar el paquet. f) He vist mon pare al mercat. El complement directe s’uneix directament al verb sense preposició: Saludem els veïns, *Saludem als veïns. Tanmateix, en alguns casos sí que es pot utilitzar la preposició a: • Davant d’un pronom personal fort: Només t’estima a tu. • En casos d’ambigüitat entre el subjecte i el CD: Ahir va guanyar el Llevant al Vila-real. • Quan el CD està separat per una coma: Als periodistes, els convocarem demà. • Davant dels pronoms indefinits tothom, tots, cada u, cadascú, qualsevol, algú, ningú, etc., i el relatiu qui: Aquesta decisió ha satisfet a tothom. La teua veïna ha vist a qui et va trencar la finestra. • Davant de noms propis: He vist a Anna a la Fira del llibre. 24. Escriu la preposició a quan calga davant dels complements directes. a) Admire ........ les persones tolerants. b) Abans de decidir res, escolta’m ........ mi. c) ........ Gerard, atén-lo primer. d) No veig ........ la meua filla des d’ací. e) Perdoneu-vos l’un ........ l’altre. f) No espera ........ ningú. g) ........ qui ha vist Pau? h) He visitat ........ ma mare. El complement directe de 1a i 2a persones se substitueix pels pronoms febles em/ens i et/us (vos), respectivament. Per a la 3a persona, hi ha tres possibilitats: • Si el CD és determinat (introduït per un article, un demostratiu o un possessiu), s’empren els pronoms el, la, els, les: Han comprat els llibres. → Els han comprat. Compra aquella revista. → Compra-la. • Si el CD és indeterminat o va introduït per un numeral, un indefinit o un quantificador, se substitueix pel pronom en: Tens diners? → En tens? Tinc molts llibres. → En tinc molts. • Si el CD va introduït per un pronom neutre (açò, això, allò) o es tracta d’una oració subordinada, s’usa el pronom ho: Em dones allò? → M’ho dones? Volia que em deixares el llibre. → Ho volia. 25. Substitueix els complements directes pel pronom feble corresponent: el, la, ’l, els, les, ho, en. a) L’exposició, ........ prepararé el cap de setmana. b) Agafa el mòbil i fica ........ al calaix. c) El que t’ha dit, no li ........ contes a ningú! d) Les entrades, ........ ha comprades a la taquilla. e) De llibres, ........ té un fum. f) Veus aquell bolígraf? ........ pots arreplegar? 33

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=