Avancem 3

Amb raó 02 CONSTRUÏM El nucli del predicat és sempre un verb, que pot anar acompanyat de diferents complements. Segons el tipus de verb, alguns complements seran necessaris per a completar el sentit de l’oració. Hi ha dos tipus de predicat: • El predicat nominal (PN) té com a nucli un verb copulatiu o semicopulatiu (ser, estar, semblar o paréixer), que actua com a lligam entre el subjecte i l’atribut, un complement exigit en aquests casos: Roser és escriptora. Compte, perquè a vegades ser o estar no funcionen com a copulatius i van seguits de complements circumstancials: La sala està al fons del corredor. L’examen serà demà. • El predicat verbal (PV) té com a nucli un verb predicatiu i uns complements que aporten informacions diverses: Ferran va a l’institut amb bicicleta. 21. Completa les oracions amb un d’aquests atributs: ho, difícil, elles, molt bé, el meu nebot. a) Les fotògrafes premiades són ........ [SN (pronom fort)] b) Semblaven molt joves per a ser els seus pares, però ........ eren. [SN (pronom feble)] c) Aquell xiquet és ......... [SN] d) L’examen de matemàtiques va ser ......... [SAdj] e) El teu treball de lectura està ......... [SAdv] Quan l’atribut està constituït per un SN determinat (precedit d’article, demostratiu o possessiu), es poden emprar per a substituir-lo els pronoms el, la, els, les: Alícia és la meua cosina. → Alícia l’és. Però el més habitual és substituir-lo per ho: Alícia ho és. 22. Substitueix l’atribut pel pronom feble adient: ho, el, la, l’, les o els. a) Laura és l’encarregada. b) Gerard sembla bon company. c) Hui esteu molt distrets. d) Maria és la professora de Música. e) Ximo i Anna seran els finalistes. f) Les taronges són de la Ribera. L’atribut és el complement que acompanya obligatòriament els verbs copulatius i sol concordar en gènere i nombre amb el subjecte, de qui expressa una característica o qualitat: Ella és infermera. / Ells són infermers. La funció d’atribut, poden fer-la aquests sintagmes: • Un sintagma nominal (pot ser també un pronom fort o feble): Eva és actriu. / Eva ho és. / L’actriu és ella. • Un sintagma adjectival: Vicent semblava cansat. • Un sintagma preposicional: Aquest penjoll és de plata. • Un sintagma adverbial: La meua àvia està millor. 20. Subratlla el predicat de cada oració i indica si és un predicat nominal (PN) o un predicat verbal (PV). a) La jugadora de bàsquet està lesionada. b) La biblioteca està als afores del poble. c) He llegit un article d’opinió molt interessant aquest matí. d) La mobilitat sostenible és un dels reptes del futur. e) La directora del projecte ha rebut un premi per la seua investigació. f) El nou regidor de cultura pareix molt jove. L’atribut (Atr) 32

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=