Avancem 3

QUAN? COM? 01 La llengua en portada IDENTIFIQUEM EL MODEL La notícia La notícia és un text narratiu de l’àmbit periodístic que informa sobre fets d’interés general actuals. Les notícies es redacten d’una manera objectiva, senzilla, clara i concisa. S’hi utilitza un llenguatge estàndard perquè arribe a la major part de la població. S’elaboren a partir de fonts fiables d’informació i amb documentació gràfica, escrita o sonora per tal de transmetre credibilitat. No han d’incloure comentaris personals ni manipular els fets en interés personal o ideològic, encara que a voltes ho fan. Una notícia dona informació completa si respon a les sis preguntes bàsiques del periodisme: qui, què, on, quan, com i per què. 9. Comprova si en la notícia inicial es contesta a les sis preguntes bàsiques del periodisme. a) Qui protagonitza la notícia? L’ONG Traductors Sense Fronteres. b) Què ha passat? c) Quan ha passat? d) On ha passat? e) Com ha passat? f) Per què ha passat? Les parts de la notícia estan disposades gràficament perquè siga fàcil identificar-les, com has vist en el text inicial. Són aquestes: titular, subtítol, entradeta, cos –en columnes i precedit del nom del periodista o l’agència informativa que l’ha elaborat i el lloc– i una fotografia o il·lustració amb el peu corresponent. 10. Els titulars presenten distintes estructures gramaticals. Relaciona cada estructura amb l’exemple corresponent. 1) Una oració simple completa. 2) Una passiva on sols apareix el participi. 3) S i el verb és ser o estar, s’omet en el titular, i en el predicat només consta l’atribut. 4) E l verb és substituït per un nom de significat equivalent. a) Triomf del València CF en la final de la copa b) L a UE, contrària a la pèrdua de biodiversitat c) Desmantellada una xarxa de traficants d’animals d) L es aerolínies demanen mesures urgents El cos s’escriu en tercera persona, com ho fa un narrador extern en qualsevol text narratiu. Pel que fa a l’exposició de la informació, la notícia sol presentar l’estructura de la piràmide invertida, que consisteix a ordenar els fets segons la importància. Així doncs, comença per la informació més rellevant i exposa progressivament els detalls menys essencials. Per a evitar repetir conceptes, s’hi utilitzen pronoms i sinònims, i les idees s’enllacen a través de connectors finals, causals, consecutius... Les declaracions de protagonistes o persones implicades en els fets s’escriuen entre cometes i precedides del seu nom i el càrrec o la relació amb els fets. 11. Identifiqueu en la notícia inicial els recursos lingüístics esmentats. 12. Escriu els titulars de cinc notícies que t’agradaria llegir demà en un diari. Fes una ullada al diari La Veu. 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=