Avancem 1

01 SOLUCIONARI DEL MODEL D’AVALUACIÓ 1. F, F, V, F, V. 2. En una conversa oral els papers d’emissor i receptor s’intercanvien constantment. / En les converses formals s’utilitza, generalment, un registre estàndard i en les informals, un registre col·loquial. / Les preguntes obertes impliquen una resposta lliure i extensa; en les tancades, la resposta es concreta en una paraula o una frase curta. 3. a) quantes. b) quan, quants. c) quant, quan. d) quants, quantes. e) quan, quant. f) quant. 4. b) al camp semàntic de la mar. d) al camp semàntic del mercat. 5. Frases: a, e, g, h. Oracions: b, c, f, i, j. 6. Un estiu ben calorós: SN. La gata grisa: SN. Escriu molt bé: SV. A Castelló: SP. Ben estret: SAdj. Paga l’esmorzar: SV. Massa bo: SAdj. Extremament car: SAdj. Tan lentament: SAdv. Per l’horta: SP. 7. a) interrogativa. b) enunciativa negativa. c) imperativa. d) enunciativa afirmativa. e) dubitativa. f) exclamativa. g) desiderativa. 8. Paraules Lletres Dígrafs Lletres compostes equipatge e, i, p, a, e qu, tg paral·lela p, a, r, a, e, l, a l·l llebeig e, b, e ll, ig taxista t, a, x, i, s, t, a rotllana r, o, a, n, a tll connotació c, o, o, t, a, c, i, o nn apanyar a, p, a, a, r ny 9. Byron, el majordom, (comes per a intercalar un aclariment o explicació) va aparéixer pel vestíbul mentre Pol s’alliberava de les peces d’abric. (punt i seguit, que separa una oració d’una altra que es refereix a una mateixa idea) L’home era de mitjana edat, alt, robust, d’aspecte impecable, (comes que separen els elements d’una enumeració) un pou d’eficàcia i discreció. (punt i seguit, que separa una oració d’una altra que es refereix a una mateixa idea) Per a Pol era el majordom. (punt i seguit, que separa una oració d’una altra que es refereix a una mateixa idea) Per al professor Herrmann Byron era, a més, (comes que emmarquen l’expressió a més) el seu ajudant i còmplice des de feia més de quaranta anys. (punt i a part, que indica el final d’un paràgraf) –Gràcies, Byron, (comes entre el nom d’una persona que s’utilitzen per a adreçar-nos-hi) aniré a dir-li que he vingut. –Molt bé. (punt final, que marca el final del text) 10. a) registre col·loquial. b) textos teatrals. c) Anem-nos-en. 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=