Avancem 1

01 01 Parlem? IDENTIFIQUEM EL MODEL 18. Indica quina classe de preguntes (obertes o tancades; directes o indirectes) són aquestes. a) Per què vas triar el nom de Morgana? b) Escrius sempre per al públic juvenil? c) Explica’ns què sents quan publiques una novetat. d) Defineix, en una paraula, què és per a tu la literatura. e) Quin és el teu lloc preferit per a escriure? 19. Tria la teua actriu o actor preferit i escriu deu preguntes que li faries. Usa diferents tipus de preguntes. Una entrevista és un gènere periodístic dialogat que arreplega les preguntes formulades per un periodista (entrevistador/a) i les respostes o les declaracions de la persona entrevistada. Les entrevistes poden ser orals (ràdio, televisió i internet) o escrites (premsa en paper i premsa en línia), i poden tindre finalitats diverses: • Mostrar al públic el testimoni d’una persona que ha presenciat uns fets. • Transmetre les opinions de persones que destaquen en algun camp (esport, medicina, cultura...). • Donar a conéixer la personalitat d’una persona famosa. L’entrevistadora o entrevistador ha de preparar les preguntes amb antelació; per tant, no es tracta d’una conversa improvisada. Les preguntes que es fan en una entrevista poden ser obertes, quan la resposta pot ser lliure i extensa (Què opina sobre els baixos índexs de lectura?), o tancades, quan la resposta es pot concretar en una paraula o una frase curta (Quan va publicar el seu primer llibre?). Així mateix, poden ser directes, quan es marquen amb un signe d’interrogació (Quin és el seu llibre preferit?), o indirectes, quan no hi ha signe d’interrogació, sinó que s’introdueixen amb un verb (Voldríem saber si està escrivint un altre llibre). Les entrevistes periodístiques solen tindre l’estructura següent: • Presentació de la persona entrevistada, amb informació bàsica (nom, nacionalitat, ocupació...). • Bateria de preguntes i respostes. • Tancament, en què l’entrevistadora o entrevistador s’acomiada de la persona entrevistada o comenta alguna impressió que li ha causat. També podem trobar com a tancament la resposta a una pregunta final, una conclusió, plans de futur o projectes. 15. Quin grau d’improvisació hi ha en l’entrevista de Laia a Pasqual Alapont? Tria una opció i justifica-la. Gens improvisada. Poc improvisada. Bastant improvisada. Molt improvisada. 16. Amb quina d’aquestes dues opinions estàs més d’acord? Tria i comenta. L’entrevista que hem vist és informativa, ja que es busca informar sobre fets d’actualitat en què l’entrevistat és una autoritat. L’entrevista que hem vist és de personalitat, ja que l’interés està en la persona entrevistada i en la seua professió. 17. Identifica les parts de l’entrevista a Pasqual Alapont i compara la resposta amb la del company o la companya de davant. 11 Aprenentatge cooperatiu Treball en parella (act. 11). 1-2 (act. 12) Taula redona (act. 13 i 14). Comparar i contrastar (act. 17). Interdisciplinarietat L’activitat 13 tracta la conversa com a eina per a expressar les emocions i resoldre conflictes. Per mitjà de les emoticones i de la missatgeria instantània ens acostem a l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. D’altra banda, l’activitat 19 ens dona l’oportunitat de treballar coneixements del món de les arts, en concret, del cinema. 15. L’activitat admet diverses respostes. Allò que importa és que l’alumnat sàpia defendre l’opció triada. En general, s’observa un grau d’improvisació bastant elevat en les respostes de Pasqual Alapont, com ho demostra l’abundància de falques, de repeticions, o de frases inacabades o amb una sintaxi poc acurada. Les preguntes de Laia, en canvi, són poc improvisades, perquè parteixen de l’elaboració d’un guió previ. 16. El que es pretén amb l’entrevista és conéixer millor l’escriptor Pasqual Alapont, de manera que cal triar la segona opció. De fet, el llibre de què es parla no és del tot actual, ja que es comenta el desfasament pel que fa a l’ús del Messenger. 17. Presentació: està inclosa en la primera intervenció de l’entrevistadora, en què se’ns diu el nom de la persona entrevistada i que l’espai que dirigeix ella està dedicat als llibres; per tant, podem deduir que l’entrevistat és un escriptor («Benvinguts... Alapont»). / Bateria de preguntes i respostes: des de «Com ho has fet...» fins a «...un poc també estan presents»; les preguntes estan marcades en negreta i les respostes en redona. / Tancament: últimes dues preguntes i les respostes corresponents (des de «M’he quedat amb ganes...» fins a «Adeu!». 18. a) Oberta, directa. b) Tancada, directa. c) Oberta, indirecta. d) Tancada, indirecta. e) Tancada, directa. 19. Resposta oberta. Valorarem la diversitat de preguntes fetes per l’alumnat i que s’hi utilitze un lèxic i unes estructures sintàctiques adequades. 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=