Avancem 1

01 Parlem? A. INTRODUCCIÓ La unitat 1 es titula «Parlem?» i té com a objectiu promoure entre l’alumnat d’ESO, que comença una nova etapa, el diàleg i l’expressió oral. Al llarg de l’Educació Primària, tots i totes han treballat, de ben segur, les quatre habilitats bàsiques: parlar, escoltar, llegir i escriure, però no és sobrer recordar que una llengua que no es parla és una llengua que es perd. I parlar implica, per descomptat, escoltar. En la secció «Planifiquem», apareix l’itinerari de la seqüència didàctica, que comença amb la comprensió i el comentari de l’entrevista que fa Laia a l’escriptor Pasqual Alapont i culmina amb la redacció d’una entrevista de creació pròpia a una dona que va fer història, Margarida Borràs, o a una xiqueta que va somiar allò impossible i ho va aconseguir, Ann Davison. Durant el trajecte, estudiarem les característiques de la conversa i de l’entrevista, ampliarem el vocabulari, repassarem les estructures bàsiques de la llengua (tant sintàctiques com ortogràfiques), ens familiaritzarem amb els registres lingüístics i explorarem la diversitat de gèneres literaris. B. TEMES TRANSVERSALS En «Parlem?» es tracten temes com l’ofici de l’escriptura, que posa en valor la creativitat artística i el patrimoni literari. També apareix, en l’entrevista inicial, el paper de l’escola i de l’educació en la formació dels infants, tant pel que s’aprén a través del currículum oficial com per l’experiència vital que suposa. Un altre tema que podem introduir és la importància de la conversa com a mitjà per a intercanviar idees, opinions i emocions, i per a resoldre conflictes. C. CONEIXEMENTS PREVIS En general, els sabers bàsics dels currículums de llengua d’ESO s’allunyen poc dels de l’etapa anterior. El que varia és, sobretot, el grau d’aprofundiment, per això trobarem idees i conceptes que l’alumnat ja coneix, com les categories gramaticals, els tipus d’oracions segons la intenció, la diferència entre lletres, dígrafs i lletres compostes, o quan s’usa el punt i quan la coma. No obstant això, comprovarem els coneixements previs de l’alumnat a partir de l’apartat «Ens preguntem» o de les preguntes específiques que considerem adients: «Coneixeu la diferència entre registre estàndard i col·loquial?», «Quins gèneres literaris hi ha?», «Què és una lletra composta?». D. APRENENTATGE COOPERATIU Al llarg de la unitat, aplicarem diverses estratègies cooperatives, com ara activitats que han de fer individualment i contrastar en parella (1-2); una taula redona, per a comentar la transició entre Primària i Secundària; un joc de rol, per a defendre la lectura com a opció d’oci; o un full giratori, per a trobar paraules d’un mateix camp semàntic. En podem aplicar en altres activitats, en funció del pes que vulguem donar a l’aprenentatge cooperatiu o de les necessitats del grup. 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=