Avancem 1

01 Parlem? CONEIXEM LES NORMES L’alfabet L’alfabet valencià consta de vint-i-sis lletres. En general, a cada lletra li correspon un so. Per a ordenar alfabèticament un grup de paraules, t’hauràs de fixar en la primera lletra. Quan dues paraules comencen per la mateixa lletra, cal fixar-se en la segona; si coincideixen, cal fixar-se en la tercera, i així successivament. En un diccionari trobarem la ç (ce trencada) en l’ordre alfabètic de la c (forca, força, forçada), i el dígraf ll (ele doble) i la lletra composta l·l (ele geminada) en l’ordre alfabètic de la l (calar, caliu, cal·ligrafia, callista). 48. Copia el nom de cada professió en la casella que li correspon segons la lletra inicial. historiadora ferrer xapador geògrafa informàtic locutora notària obrer sabater uròloga químic carter advocada jutge karateka metgessa dissenyador revisor biòloga taxista electricista perruquer veterinària zeladora Lletra Nom de la lletra Exemple Lletra Nom de la lletra Exemple Lletra Nom de la lletra Exemple A a a J j jota S s esse B b be K k ca T t te C c ce L l ele U u u D d de M m eme V v ve E e e N n ene W w ve doble F f efe O o o X x ics/xeix G g ge P p pe Y y i grega H h hac historiadora Q q cu Z z zeta I i i R r erre 49. Escriu els noms de quatre companys i de quatre companyes, i els noms de les lletres. Per exemple: Morgana → eme, o, erre, ge, a, ene, a. 50. Ordena alfabèticament les paraules de cada oració. a) Els trons que ressonaven a les muntanyes semblaven cada volta més prop. b) Un altre llamp il·luminà el món i el bram del tro la llançà de genolls a terra. 51. Com ordenaríeu aquestes paraules en un diccionari? a) gal·lés, gallec, gall, galerada, galera, galió b) llacuna, llamp, llaç, llança, llana, llanda c) col·lisió, còlic, col·lidir, collir, coll, collita d) traca, traç, traçat, tracció, tractor, tractat Vols conéixer la història de l’alfabet? 18

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI3MzI=